fbpx
Consiliul Judeţean

Strategia de Dezvoltare Durabilă, aprobată de Consiliul Județean Tulcea

Consiliul Județean Tulcea a aprobat, în ultima ședință ordinară, proiectul de hotărâre  referitor la „Strategia de dezvoltare durabilă a Judeţului Tulcea pentru perioada 2021-2027“, document de planificare strategică elaborat în cadrul proiectului „Soluții administrative moderne – dezvoltarea și implementarea de proceduri și mecanisme simplificate în sprijinul cetățenilor în cadrul Consiliului Județean Tulcea”.

Deși inițial conceptul de dezvoltare durabilă a fost un răspuns la criza ecologică cauzată de exploatarea industrială a resurselor în maniere care aduceau prejudicii mediului, scopul conceptului fiind de a oferi soluții pentru prezervarea calității mediului înconjurător, în ziua de azi termenul de dezvoltare durabilă are un sens mai larg și vizează calitatea vieții în toată complexitatea sa, înglobând și aspecte sociale și economice. În acest sens, pentru conturarea unor direcții de dezvoltare care să corespundă nevoilor reale de dezvoltare ale Județului Tulcea, respectând totodată condițiile de durabilitate, este necesară cunoașterea în prealabil a situației actuale în ceea ce privește aspectele ce țin de considerente economice, sociale și de mediu și a modului în care interacțiunea acestora participă la conturarea condițiilor de trai pentru cetățenii județului. Obținerea unei imagini care să reflecte fidel situația actuală a județului, a nevoilor și oportunităților care pot sta la baza îmbunătățirii nivelului de trai al cetățenilor se poate realiza numai cu dialog susținut cu toți actorii din județ: cetățenii, mediul de afaceri și instituțiile publice“, se arată în Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea 2021-2027.

În conformitate cu acest document, propunerile de proiecte pentru viitoarea perioadă de programare au fost încadrate în cei 11 poli de dezvoltare stabiliți la nivelul viitoarei perioade de programare, 2021-2027, ținând totodată cont și de documentele strategice publicate. Este vorba despre economie locală, infrastructură și dezvoltare urbană, infrastructură și dezvoltare rurală, mediu, agricultură – piscicultură – silvicultură, sănătate și servicii sociale , educație și resurse umane (forța de muncă), turism, cultură, sport, capacitate administrativă.

De asemenea, Strategia prevede faptul că la finalul perioadei de programare 2021-2027, respectiv în perspectiva anului 2027, Județul Tulcea se va caracteriza prin:

  1. Accesibilitate facilă, mult îmbunătățită pentru cetățenii rezidenți, turiști și oameni de afaceri de la nivel național și internațional, un județ cu legături de transport rutiere, feroviare și fluviale rapide, sigure și sustenabile, conectate la principalele fluxuri de persoane , mărfuri și informații din Europa Centrală și de Est.
  2. Reducerea discrepanților în ceea ce privește calitatea vieții cetățenilor din mediul rural comparativ cu mediul urban.
  3. Acces nediscriminatoriu al populației la servicii publice de calitate, respectiv la serviciile de utilități publice (apă, canalizare, energie, gaze naturale, telecomunicații) până la educație, sănătate, asistență socială, cultură și agrement, siguranță publică.
  4. Un județ ecologic, verde, cu un mediu curat, spații verzi amenajate atât în urban, cât și în zonele rurale, cu oportunități atractive de petrecere a timpului liber care să valorifice potențialul imens natural și antropic al județului. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020!
  5. O destinație turistică valorificată la întregul său potențial și un brand național al României care să pună în valoare întreg teritoriul județului, menit să valorifice atât mediul natural unic și inedit – Delta Dunării, Munții Măcinului, cât și multiculturalitatea, gastronomia diversificată, numeroasele situri arheologice, muzee, edificii culturale și ecumenice.
  6. Un mediu de afaceri dinamic, caracterizat printr-o infrastructură de afaceri dezvoltată, capabilă să atragă investitori români și străini, un mediu de afaceri capabil să genereze valoare adăugată producției locale, noi locuri de muncă bine plătite și bunăstare pentru cetățeni.
  7. Un județ cu o administrație publică eficientă și aliniată la nevoile cetățenilor prin digitalizare, interesată permanent de reducerea birocrației, de oferirea de servicii cât mai calitative pentru cetățeni, transparentă și care pune mult accent pe implicarea cetățenilor în procesul decizional la nivel județean.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button