fbpx
Ştirea zilei

Tulcea a trecut de 6 la mie! De mâine noapte se instituie măsuri!

De mâine, 09.10.2021, vor intra în vigoare o serie de restricții ce privesc municipiul Tulcea, restricții instituite prin Hotărârea CJSU Nr 150 de azi 8 octombrie 2021.

La incidența de peste 6 la mie (municipiul Tulcea) se instituie carantina de noapte în weekend, adică se restricționează deplasarea în intervalul orar 20.00-5.00, vinerea, sâmbăta și duminica, cu unele excepții. Persoanele vaccinate sunt exceptate de la această obligație, dar și cele trecute prin boală. Dovada se face prin certificatul de vaccinare pe suport hârtie sau certificatul verde COVID (electronic).
Este obligatorie purtarea măștii și în spațiile deschise (pe stradă). Școlile rămân însă deschise, decizia de intrare în online se face la nivel de unitate de învățământ.
Acces permis doar cu prezentarea certificatului digital în localitățile în care incidența este mai mare de 6, la:
– cinematografe, instituții de spectacole și/sau concerte, doar în intervalul orar 5.00-24.00
– locuri de joacă pentru copii, doar în intervalul orar 5.00-24.00, cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului
– evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) la interior sau exterior, doar în intervalul orar 5.00-24.00, cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dar nu mai mult de 200 de persoane
– restaurante, cafenele, inclusiv în interiorul centrelor comerciale, precum și terase; cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, doar în intervalul orar 5.00-24.00.

Mai jos, Hotărârea CJSU adoptată azi.

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA

H O T Ă R Â R E A Nr. 150

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului Judeţului Tulcea nr.72/11.03.2021, întrunit în ședință extraordinară în ziua de 08.10.2021.

Având în vedere:

– prevederile O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

– prevederile Hotărârii de Guvern nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr.874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii de Guvern nr.932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr.140/09.09.2021 privind desemnarea domnului Topoleanu Nicolae, subprefect al județului Tulcea, ca înlocuitor de drept al prefectului județului Tulcea.

Luând în considerare adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Tulcea nr. 16590/08.10.2021, comunicată Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, referitoare la analiza incidenței cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 înregistrată la nivelul județului Tulcea,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 În localităţile în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 locuitori, se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie în toate spaţiile publice deschise. Sunt exceptate de la obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile publice deschise, persoanele care desfăşoară activităţi, inclusiv sportive, în mod individual sau împreună cu persoanele cu care locuiesc.

Art.2 În localităţile în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică de 6/1.000 locuitori, se menține obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile publice închise, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă, spaţii comerciale, precum şi în spaţii publice deschise, cum ar fi, pieţe, târguri, bâlciuri, talciocuri, spaţiile comerciale, staţii pentru transportul în comun.

Art.3 La data prezentei se aprobă Anexele 1, 2, 3, 4 şi 5 ca urmare a modificării incidenței cazurilor de infecţie generate de virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unități administrativ-teritoriale din județul Tulcea, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Pe fondul înregistrării unei rate de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de peste 6 cazuri la 1.000 locuitori, la nivelul unității administrativ-teritoriale Tulcea se instituie măsurile pentru diminuarea impactului riscului prevăzute de legislaţia în vigoare, conform Anexei 2.

Art.5 Pe fondul înregistrării unei rate de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de peste 3 cazuri la 1.000 locuitori, la nivelul unităților administrativ-teritoriale Sarichioi și Mihail Kogălniceanu se instituie măsurile pentru diminuarea impactului riscului prevăzute de legislaţia în vigoare, conform Anexei 4.

Art.6 Pe fondul înregistrării unei rate de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de peste 2 cazuri la 1.000 locuitori, la nivelul unităților administrativ-teritoriale Murighiol, Văcăreni, Frecăței, Mihai Bravu și Nufăru, se instituie măsurile pentru diminuarea impactului riscului prevăzute de legislaţia în vigoare, conform Anexei 5.

Art.7 Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă, mai sus menționate vor informa populaţia prin orice mijloace asupra măsurilor dispuse (afişarea în locuri vizibile, postare pe site, etc.).

Art.8 Prin grija Centrului Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” al Judeţului Tulcea, prezenta Hotărâre se va aduce la cunoştinţa membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, tuturor entităților responsabile cu ducerea la îndeplinire și unităţilor administrativ-teritoriale din județul Tulcea, pentru luare la cunoștință și conformare, şi se va publica pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea.

Emisă astăzi, 08 octombrie 2021

 

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE