fbpx
Ştirea zilei

Uitați de Guvern cu salarii infime, protest spontan al angajaților de la APM Tulcea!

Astăzi, timp de două ore, angajații din APM Tulcea au decis să protesteze prin întreruperea activității și anularea programului de lucru cu publicul. Angajații din Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea, alături de colegii din toată țara, își exprimă profunda nemulțumire față de discriminarea salarială și nedreptatea cu care se confruntă în comparație cu colegii lor din alte instituții județene. Uitați de Guvern cu salarii infime, angajații de la Mediu cer să fie incluși și ei în lista beneficiarilor prevederilor OUG nr. 128/2023/

”Salariații APM Tulcea solicită, în mod respectuos ,sprijinul și implicarea astfel încât, cu ajutorul parlamentarilor locali, să fie urgentată avizarea proiectului de Lege PL-x nr. 67/2024, privind aprobarea OUG nr. 128*) din 28 decembrie 2023 pentru unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din învăţământ şi alte sectoare de activitate bugetară, în vederea eliminării oricăror forme de discriminare și instituirea unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeaşi activitate și are aceeaşi vechime în muncă și în funcţie, în sectorul nostru de activitate (protecția mediului) așa cum s-a aprobat în OUG nr. 128/2023 pentru unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din învăţământ şi alte sectoare de activitate bugetară, pentru sectoare de activitate bugetară vizând sănătatea, cultura, munca, agricultura, statistica.

În decembrie 2023 a fost aprobată OUG nr. 128*) din 28 decembrie 2023 pentru unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din învăţământ şi alte sectoare de activitate bugetară, cu aplicare din 01.01.2024, prin care,

–          în contextul diferenţelor salariale între funcţii din administraţia publică centrală şi personalul din unităţi teritoriale, al creşterii volumului de muncă şi exercitării de către funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul instituţiilor prefectului şi unor servicii publice din sectoare de activitate bugetară vizând sănătatea, cultura, munca, agricultura, statistica,

–          ţinând cont de faptul că se impune recunoaşterea principiului importanţei muncii şi a nivelului de specializare dobândit de-a lungul timpului de aceste categorii de personal bugetar,

–          în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

–          în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

–          salarizarea personalului din cadrul instituțiilor din teritoriu, a fost aliniată cu salarizarea personalului din cadrul agențiilor naționale ierarhic superioare.

OUG 128/2023, din lipsa de implicare și reacție a MMAP, nu! a inclus și sectorul de activitate bugetară care vizează domeniul protecției mediului.

Urmare a protestelor din decembrie 2023- ianuarie 2024, sindicatele de mediu și reprezentanții salariaților din agențiile pentru protecția mediului au fost invitați la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru a participa la o ședință de conciliere privind drepturile salariale.

Urmare a întâlnirii de la MMAP, pentru rezolvarea discriminării salariale a angajaților din agențiile județene pentru protecția mediului s-au propus următoarele variante:

–          elaborarea unui proiect de ordonanță de urgență de către MMAP prin care să se modifice anexa nr. VIII la Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – proiectul a fost elaborat, dar nu am fost informați cu privire la stadiul   avizării/aprobării acestuia;

–          elaborarea unui amendament la PL-x nr. 67/2024, proiect de Lege privind aprobarea OUG nr. 128*) din 28 decembrie 2023 pentru unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din învăţământ şi alte sectoare de activitate bugetară.

Prin amendamentul depus in Senatul Romaniei s-a inițiat repararea nedreptății și  discriminarii produse angajaților APM-urilor, singura categorie de bugetari care nu au fost salarizați la nivel de administrație publică centrală (conform OUG 128/2023).

Proiectul de Lege a  fost aprobat în Senat în data de 19.02.2024. În data de 26.02.2024, proiectul de lege a fost înregistrat la Camera Deputaților – cameră decizională.

În prezent, din cele 7 avize necesare, proiectul mai necesită doar avizul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, pentru a putea fi depus la Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru muncă și protecție socială în vederea depunerii rapoartelor pentru votul în plenul Camerei Deputaților. Menționăm faptul că, termenul pentru depunerea raportului  – 19.03.2023 a fost depășit.

Neadoptarea sau întârzierea adoptării PLX 67/2024 în Camera Deputaților, întărește nedreptatea și discriminarea angajaților Agențiilor Județene de Protecția Mediului, având în vedere faptul că majoritatea funcționarilor publici din teritoriu beneficiază de salariile mărite, începând cu 1 ianuarie 2024. Menționăm faptul că angajații Agențiilor de Protecția Mediului sunt profund afectați de discriminările salariale, de salariile foarte mici comparativ cu volumul de muncă, de personalul redus și îmbătrânit, de echipamentele folosite uzate moral și fizic și sunt pregătiți, ca în cazul neadoptării PLX 67/2024 în Camera Deputaților, să inițieze formele de protest prevăzute de normele legale în vigoare.

În H.G. nr. 1000/2012 sunt prevăzute funcţiile și atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, iar la art. 8 din acelaşi act normativ se prevede ca agenţiile judeţene pentru protecţia mediului îndeplinesc atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului de implementare a politicilor, strategiilor si legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean.

Aşadar, este evident că noi funcţionarii publici de la A.P.M Tulcea, îndeplinim aceleaşi atribuţii ca funcţionarii publici de la Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului, și pe cale de consecinţă și salarizarea noastră trebuie sa fie aceiaşi, însă noi suntem discriminaţi, având salarii mult mai mici.

Având în vedere cele menționate, vă rugăm să ne sprijiniți, astfel încât prin intermediul parlamentarilor locali, PL-x 67/2024 să fie adoptat de Camera Deputaților și astfel să avem șansa unei salarizari nediscriminatorii. ” – se arată în protestul salariaților APM Tulcea

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE