fbpx
Ştirea zilei

Valabilitatea cardurilor de sănătate a fost prelungită cu șapte ani!

Dacă aveți card de sănătate emis până la 31 decembrie 2014, acestuia i se prelungește valabilitatea automat pentru următorii şapte ani. Practic, se prelungește automat valabilitatea cardurilor de sănătate care ar fi expirat în anii 2020-2021. În 2020 expirau aproximativ 4,2 milioane de carduri, iar în anul 2021 urmează să expire alte 10 milioane de carduri de asigurări de sănătate în România. Guvernul a aprobat o Hotărâre care prevede că, începând cu luna iulie 2020, se generează și se rescriu noi certificate digitale pentru cardurile naționale de asigurări de sănătate emise până la data de 31 decembrie 2014. Termenul de valabilitate al acestor carduri este de 7 ani de la data rescrierii certificatului.

Costurile sunt de aproximativ 550.000 lei, față de 165,4 milioane lei, cât ar fi costat retipărirea a 14,2 milioane de carduri de sănătate. Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate transmit că hotărârea aprobată de Guvern degrevează bugetul Ministerului Sănătății pentru anii 2020 – 2021 de cheltuielile de tipărire a cardurilor a căror valabilitate expiră în această perioadă, precum și bugetul Fondului național de asigurări sociale de sănătate de cheltuielile aferente distribuției acestora.

„În conformitate cu art.227 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 01.07.2020 se reintroduce obligativitatea acordării și validarii cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate sau documentele înlocuitoare ale acestuia prevăzute la art. 223 alin. (1) – (1^2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a serviciilor medicale, serviciilor de îngrijiri la domiciliu, medicamentelor și materialelor sanitare, dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu de către următorii furnizori:
• unităţile sanitare cu paturi,
• furnizorii de servicii stomatologice,
• furnizorii de investigaţii paraclinice,
• furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu,
• îngrijiri paliative la domiciliu,
• furnizorii de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive,
• furnizorii de medicamente.
Medicii de familie, precum şi medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, inclusiv medicii de medicină fizică şi de reabilitare, pot acorda şi valida servicii medicale fără a fi necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia prevăzute la art. 223 alin. (1) – (1^2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 30 septembrie 2020. „, se arată într-un comunicat de presă al Casei de Asigurări de Sănătate Tulcea, semnat de directorul-general ec. Eugenia Vasile.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE