Ştirea zilei

Vin banii pentru stimulentul de risc acordat personalului medical

La solicitarea CNAS București conform Ordinului nr.P/1192/18.12.2020 – CAŞ Tulcea a centralizat și transmis în regim de urgență suma necesară în județul Tulcea pentru plata stimulentului de risc, după cum urmează:
• Pentru 160 furnizori aflaţi în relație contractuală cu CAŞ care au desfășurat activitate în perioada stării de urgență;
• Pentru 531 persoane care au calitatea de salariat pentru care se solicită stimulentul de risc pentru perioada 16 martie-14 aprilie 2020 (fiecare persoană beneficiază de maximum 2 stimulente de risc, în valoare de 2.500 lei fiecare, aferente perioadei stării de urgență (unul pentru perioada 16 martie 2020 -14 aprilie 2020 și unul pentru perioada 15 aprilie 2020 – 14 mai 2020);

Concret :
• Suma necesară pentru perioada 16 martie -14 aprilie 2020 1.327.500 lei (pentru 531 persoane – din care 471 persoane la SJU Tulcea, restul fiind la alți furnizori de servicii medicale : medicii familie, medici specialiști, laboratoare)

• Suma necesară pentru perioada 15 aprilie -14 mai 2020 1.280.000 lei (pentru 512 persoane – din care 449 persoane la SJU Tulcea, restul fiind la alți furnizori de servicii medicale : medicii familie, medici specialiști, laboratoare)
Total sume solicitate 2.607.500 lei

Situaţia se referă la personalul medical, medico-sanitar şi auxiliar sanitar care au activat în timpul stării de urgență și care au avut în evidență sau sub tratament pacienți suspecți sau confirmați cu COVID-19, ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activității desfășurate;
Responsabilitatea stabilirii acestor persoane este a managerilor de unități sanitare cu pături și a reprezentanților legali ai cabinetelor medicilor de familie, specialiști, laboratoare.
Precizăm că prin Ordinele Comandantului Acțiunii nr. 74527/23.03.2020, respectiv nr.74553/ 07.04.2020 în cele două perioade de timp – au fost suspendate internările pentru intervențiile chirurgicale, alte tratamente și investigații medicale spitalicești care nu reprezintau urgențe și puteau fi reprogramate, precum și consultațiile programate/programabile în structurile ambulatorii ale acestora, în toate unitățile spitalicești publice și private și au fost externați toți pacienții care nu au reprezentat urgențe, care nu necesitau obligatoriu acordarea îngrijirilor medicale în regim spitalicesc.
Au fost suspendate acele activități medicale, consulturi sau tratamente care nu erau obligatorii și care puteau fi reprogramate, astfel încât să fie păstrată capacitatea de internare spitalicească, redusă aglomerația pacienților și implicit riscul de transmitere a Covid19, păstrând posibilitatea de a acorda îngrijirile medicale imediate ce nu puteau fi amânate.
Plata sumelor de mai sus se va face până la sfârșitul anului prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI “Transferuri între unități ale administrației publice”.
Facem precizarea că în lunile mai/iunie 2020 au mai fost făcute plăți cu această destinație, în sumă de 402.500 lei persoanelor direct implicate în tratarea cazurilor Covid 19 confirmate – pentru 161 persoane din SJU Tulcea ( secțiile infecțioase și laborator).„, se arată în comunicatul semnat de preşedintele director general al CAS Tulcea, ec. Eugenia Vasile.

Back to top button