fbpx
Educaţie

Vineri, 15 octombrie directorii de școli dau examen scris!

La finalul acestei săptămâni, vineri, 15 octombrie 2021, cu începere de la ora 10:00, profesorii tulceni vor participa la concursul public pentru ocuparea posturilor de directori și directori adjuncți, proba scrisă. Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a publicat lista finală cu dosarele înscrise, pe 30 septembrie 2021. A fost depus un număr de 90 de dosare, care au fost evaluate și validate pe 07.10.2021, lista finală a candidaților admiși fiind postată pe site-ul ISJ Tulcea.

Județul Tulcea are 105 posturi vacante, din care 81 de directori si 24 de directori adjuncți.

In conformitate cu OME nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, comisia județeană de organizare a concursului va realiza, prin tragere la sorți, selecția-supraveghetorilor pentru proba scrisă.

Activitatea se va realiza, cu prezență fizică și online, pe platforma google meet, în plenul comisiei de organizare, fiind permis accesul persoanelor desemnate ca observatori, în baza prevederilor art. 6 alin. (1):

a) câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învăţământ;

b) un reprezentant desemnat de federaţiile reprezentative ale asociaţiilor de părinţi cu activitate relevantă la nivel national;

c) un reprezentant al elevilor, desemnat de structurile organizatorice ale elevilor reprezentative la nivel național, pentru unitățile de învățământ de nivel liceal și postliceal;

d) reprezentanți ai agenților economici parteneri, în cazul unităților care școlarizează în învățământul profesional și tehnic.

 

Tragerea la sorți va avea loc joi, 14.10.2021, la ora 12:00, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea- sala de sedințe.

 

Accesul candidaților în săli la proba scrisă din 15 octombrie va fi permis în intervalul orar 9:00-9:30. În structura probei scrise, circa 60% dintre itemi vor viza capacitățile cognitive și de leadership, circa 20% competențele de management, iar restul vizează reglementările legale din bibliografia de concurs.

Contestatiile la proba scrisă se pot depune/trimite la secretariatul ISJ Tulcea astfel:

– 15 octombrie 2021 de la afișarea rezultatelor până la ora 20

– 16 octombrie 2021: 8-12

– 17 octombrie 2021: 8-12

Contestația se depune personal sau prin împuternicit (cu procură notarială, în original). În situația în care se transmite prin e-mail (concurs.directori@isjtulcea.ro), se va anexa și o copie după buletin/ cartea de identitate.

Având în vedere identificarea unor situații de îmbolnăviri cu COVID-19 în rândul candidaților, Ministerul Educației va organiza joi, 28 octombrie 2021, o sesiune specială a probei scrise la care vor avea acces doar candidații care transmit comisiei județene până joi, 14 octombrie 2021, ora 16:30, o solicitare însoțită de raportul medical /decizia de carantinare, eliberate de DSP prin care aceștia sunt plasați în izolare/carantină ca urmare a contractării virusului SARS-CoV-2 sau al contactului direct cu o persoană infectată. În cazul în care documentul de mai sus nu poate fi eliberat până la data și ora precizate, va fi transmis în intervalul 15-25 octombrie, prezentarea acestuia constituind condiție obligatorie de participare la sesiunea specială.

Între 15 noiembrie și 8 decembrie urmează proba de interviu.

Pe 17 decembrie vor fi validate rezultatele finale, iar între 20 și 22 decembrie – emiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 10 ianuarie 2022).

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct, cadrele didactice trebuiau să îndeplinească, cumulativ, condiții precum: a) – sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare, b) sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani, d) – au calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități, nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră. De asemenea, pot ocupa o funcție de conducere în învățământ persoanele cărora nu li s-a interzis acest lucru prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, nu au fost sancționate disciplinar și nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

 

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE