Ştirea zilei

Zeci de kilometri de plase pe pescuit confiscate de Comisariatul RBDD

În primele cinci luni ale acestui an, Comisariatul RBDD din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat un număr total de 274 inspecţii, dintre care 5 inspecţii planificate tematice. Potrvit comisarului şef Cornel Vasiliev, în cadrul inspecţiilor neplanificate, au fost efectuate 71 controale în urma autosesizării Gărzii Naţionale de Mediu- Comisariatul RBDD, 3 controale efectuate în urma sesizărilor sau reclamaţiilor,  2 controale de verificare a realizării măsurilor stabilite anterior şi respectiv de identificare a unor obiective noi, 83 controale dispuse de Comisariatul General  al Gărzii Naționale de Mediu şi, nu în ultimul rând, 110 controale de verificare a respectării măsurilor din actele de reglementare.

Bilanţ în kilometri de plase confiscate

În urmă a 134 controale au fost confiscate un număr de 352 unelte diferite de pescuit, din care 254 unelte monofilament interzise la pescuit în lungime totală de aprox. 12,7 km, 33 setci fir textil în lungime totală de aprox. 1,65 km, 65 vintire; pripoane (cârlige de pescuit înșiruite pe o sfoară) în lungime totală de aprox. 8,5 kilometri, precum și  cantitatea de 397 kg peşte  din diferite specii, care a fost predată conform legislației către agenți economici specializați și autorizați pentru achiziția și comercializarea peștelui. Tototdată, în cursul acestor acțiuni a fost eliberat/deversat în mediul natural, indiferent de starea în care se aflau, un număr semnificativ de exemplare subdimensionate de pește.

Sancţiuni cu amenzi de peste o sută de mii de lei

În cursul inspecţiilor efectuate au fost constatate neconformități și s-au aplicat 18 sancțiuni, din care 12 avertismente și 6 amenzi contravenționale în valoare totală de 112.000 lei. Totodată, au fost întocmite 4 sesizări penale prevăzute de legislația privind protecţia mediului.

Cele mai mari sancțiuni aplicate de comisari au fost în valoare de 50000 lei, dată unei societăți comerciale pentru încălcarea prevederilor ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor, art. 20 alin. (5): “Incendierea deşeurilor de orice fel este interzisă.” – aplicată la data de 22.03.2022 şi respectiv în valoare de 25000 lei, dată unei societăți comerciale pentru încălcarea prevederilor ORDONANŢEI DE URGENŢĂ 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, art.94, alin. (1), lit r: „asigură luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor deţinute cu orice titlu, neocupate productiv său funcţional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicaţie rutiere, feroviare şi de navigaţie”.

Totodată, comisari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu- Comisariatul RBDD au fost desemnați prin decizia Comisariatului General în vederea efectuării unor controale inopinate privind prevenirea și combaterea braconajului piscicol pe teritoriul de competență a altor comisariate județene: Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu Călărași, Ialomița și Constanța. Inspecţiile realizate au avut ca prioritate prevenirea şi combaterea depozitării ilegale a deşeurilor, verificarea stării de salubrizare a localităţilor şi a cursurilor de apă, trasabilitatea şi transferul deşeurilor, prevenirea şi combaterea braconajului piscicol, inspecţiile dispuse de Comisariatul General  al Gărzii Naționale de Mediu, inspecţiile pentru verificarea măsurilor impuse cu ocazia controalelor anterioare şi inspecţiile cu alte autorităţi în baza protocoalelor  de colaborare.

IMPORTANT: în perioada 01.01.2022- 31.05.2022, nu au fost înregistrate poluări, accidente sau incidente care să ducă la afectarea gravă a factorilor de mediu apă, aer, sol în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

Obiectivele Comisariatului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” pentru anul 2022 sunt:

prevenirea şi combaterea depozitarii ilegale a deşeurilor
Protejarea naturii şi calităţii vieţii, corelată cu o dezvoltare economică verde, prin acţiuni de prevenire, constatare a încălcărilor legii şi sancţionarea celor vinovaţi.
Îmbunătăţirea calităţii aerului şi controlul poluării industriale;
Managementul eficient al deşeurilor şi substanţelor periculoase;
Identificarea agenţilor economici neautorizaţi
Urmărirea şi limitarea accesului în arii de strictă protecţie
Verificarea respectării prevederilor legale referitoare la speciile CITES
Respectarea legislaţiei  în domeniul pescuitului şi acvaculturii
Acţiuni de prevenire şi combatere a braconajului piscicol şi cinegetic
Colaborarea cu toate instituţiile implicate în în materia prevenirii, constatării şi sancţionării încălcării prevederilor legale privind protecţia mediului, inclusiv a nerespectării reglementărilor prevăzute în legile specifice domeniului controlului poluării industriale şi managementului riscului, substanţelor şi preparatelor periculoase, biodiversităţii şi ariilor naturale protejate, fondului de mediu şi altor domenii prevăzute de legislaţia specifica în vigoare.

Back to top button