Ştirea zilei

Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă marcată şi la Tulcea!

Pentru a promova prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale la nivel global, în fiecare an, Organiţaţia Internaţională a Muncii sărbătoreşte Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă. În anul 2022 Ziua Internaţională a Securității și Sănătății în Muncă se concentrează pe consolidarea dialogului social către o cultură a securității și sănătății. La nivel naţional, Guvernul trebuie să se asigure că securitatea şi sănătatea este considerată o prioritate în agenda naţională şi că sunt alocate mijloace şi resurse adecvate pentru a creşte conştientizarea generală cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă,  cunoaşterea pericolelor şi a riscurilor şi înţelegerea prevenirii şi controlului lor.

Prin dialog social, toate cele trei părţi implicate – guvern, patronate şi sindicate,  participă în mod activ la toate fazele proceselor de luare a deciziilor SSM şi contribuie la îmbunătăţirea calităţii politicilor şi strategiilor SSM şi facilitarea  implementării lor rapide şi mai eficace.

La nivelul locului  de muncă dialogul social contribuire la conformarea cu legislaţia în domeniul  securitatii şi sănătăţii în muncă, integrarea sistemelor de management SSM în structura managementului general al afacerii şi schimbarea culturii pentru a obţine o cultură pozitiva SSM.

La nivel mondial, la fiecare 15 secunde, un lucrător  moare într-un accident de muncă sau de boală profesională, iar  153 de lucrători  au un accident de muncă. În fiecare zi, 6.300 de oameni mor ca urmare a unor accidente de muncă sau boli legate de muncă – mai mult de 2,3 milioane de decese pe an. 317 milioane de accidente au loc la locul de muncă anual, multe dintre acestea ducând la absenţe prelungite de la locul de muncă.

Peste cincizeci de accidente de muncă mortale din 2017-2022

Pe teritoriul judeţului Tulcea, în perioada 2017 – 2021, au fost accidentaţi mortal un număr de 51 de lucrători, din care 22 în accidente de muncă şi 29 în afara muncii. În aceeaşi perioadă Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea a înregistrat un număr de 301 accidente de muncă, în care au fost accidentaţi un număr de 308 lucrători.

Inspecţia Muncii s-a alăturat iniţiativei Organizaţiei Internaţionale a Muncii de a sărbători Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, promovând, în acest an, participarea şi dialogul social în crearea unei culturi pozitive a securităţii şi sănătăţii în muncă şi a preluat tematica internaţională a campaniei  – „Îmbunătăţind dialogul social pentru o cultură a siguranţei şi sănătăţii”.

În vederea marcării acestui eveniment, Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea a organizat în data de 6 mai 2022 o întâlnire cu reprezentanți ai angajatorilor, lucrători desemnați SSM, membri ai serviciilor interne și externe de prevenire și protecție, alţi participanți interesați de eveniment, ce a avut ca obiectiv principal conştientizarea celor implicaţi în procesul muncii asupra importanţei prevenirii producerii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, precum şi promovarea unui mediu de muncă sigur şi sănătos pentru salariaţi, cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în vigoare.

Back to top button