Anunţuri

Asociaţia Eliot House implementează proiectul „Găsește calea spre SUCCES”

Comunicat de presă

Asociaţia Eliot House implementează proiectul „Găsește calea spre SUCCES”. Proiectul se desfășoară în perioada septembrie-noiembrie 2021 și are ca

Obiectiv general

-cresterea nivelului de informare cu privire la serviciile oferite de furnizorii de ocupare publici și privați precum şi a oportunităților de dezvoltare a carierei pe piața muncii, cu scopul creșterii gradului de ocupare a locurilor de muncă vacante atât în țară cât și în străinătate

Obiective specifice

a). creșterea nivelului de informare a elevilor din anii terminali din școlile mun.Tulcea cu privire la oportunităţile de angajare existente pe piața internă din municipiul Tulcea, la nivel național și internațional și a primelor ce pot fi accesate de aceștia în condițiile ocupării unui loc de munca oferit de furnizorii de ocupare publici şi privați

b). promovarea la nivel local, național și internațional a unei Campanii de informare cu privire la pregătirea pentru participarea la interviul de angajare atât pe piața muncii locală , națională cât și cea internațională, a elevilor din anii terminali din şcoli din mun.Tulcea

Din activitățile proiectului menționăm

A1 –Publicitate proiect

A2-Informare și consiliere profesională personalizată pentru elevi în anii terminali

A3-Concepere materiale de promovare

A4-Promovarea locurilor de muncă vacante la nivel local,național și internațional și a modalităților de accesare/ocupare a acestora

A5 –Editarea broșurii “Găsește calea spre SUCCES”

Această acţiune este cofinanţata de UAT Municipiul Tulcea

ASOCIAŢIA ELIOT HOUSE

Back to top button