Anunţuri

Finalizarea proiectului “Restaurare și punere în valoare a monumentului istoric Cetatea „Noviodunum”

Comunicat de presă

Comunicat de presă

Finalizarea proiectului “Restaurare și punere în valoare

a monumentului istoric Cetatea „Noviodunum” cod LMI TL-I-s-A-05804

Data: 11 decembrie 2020

Primăria orașului Isaccea în parteneriat cu Institutul de Cercetări Eco – Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, Ascociația Pro Noviodunum și S.C. Fruvinis S.A. Isaccea implementează proiectul „Restaurare și punere în valoare a monumentului istoric Cetatea Noviodunum”, cod LMI TL-I-s-A-05804, finanțat prin programul Timbrul Monumentelor Istorice (TMI), gestionat de Institutul Național al Patrimoniului, a desfășurat o serie de activități în cadrul subprogramului Elaborare a documentațiilor tehnico – economice pentru investiții asupra monumentelor istorice.

Obiectivele generale ale proiectului sunt conservare – restaurare, interpretare și prezentare. Astfel, primul obiectiv care trebuie atins este cel al conservării, al asigurării transmiterii monumentului către generațiile viitoare. Cel de-al doilea obiectiv, interpretarea și prezentarea se bazează pe primul, căruia îi conferă viabilitate pe termen lung.

Valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea nerambursabilă:

 • Valoarea totală: 314.338,47 lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă (valoarea contractului): 140.000,00 lei
 • Valoarea contribuției Beneficiarului: 174.338,47 lei

Rezultatele și impactul proiectului:

 • scoaterea din pericol a monumentelor istorice;
 • activarea comunității patrimoniale / locale;
 • comunitate locală informată și implicată;
 • public tânăr din mediul local / regional atras / expus în mod constant valorilor și principiilor urmărite prin proiect și prin obiectivele propuse de Institutul Național al Patrimoniului (INP);
 • 2 consultări publice la nivel local / 50 participanți;
 • minim 2 activități de tip caravană de promovare a proiectului și obiectivelor în rândul tinerilor / 20 participanți;
 • minim 1 eveniment de tipul ”Picnic la cetate” / 20 participanți;
 • minim 3 comunicate de presă și interviuri în presa locală / națională;
 • minim 20 de postări în social media/site, prin canalele coordonatorului de proiect și ale partenerilor.

 Data de finalizare a proiectului : 15.12.2020

Pentru informaţii suplimentare:

Ecaterina TURCU – Primăria orașului Isaccea, e-mail: fondurieuropeneisaccea@gmail.com ;

Aurel-Daniel STĂNICĂ  – ICEM TULCEA, e-mail: aurelstanica@gmail.com.

Parteneri:

Back to top button