Anunţuri

Anunţ public privind decizia Etapei de încadrare

SC Delta Skyline Development SRL titular al proiectului „Racordare la rețeaua de alimentare cu apă, canalizare, apă menajeră și pluvială pentru investiția „Locuințe colective și spații comerciale prestări servicii” – Tarla 23 Parcela 355, Şoseaua Barajului FN Tulcea anunță publicul interesat asupra luării Deciziei etapei de încadrare de către APM Tulcea prin continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Racordare la rețeaua de alimentare cu apă, canalizare, apă menajeră și pluvială pentru investiția „Locuințe colective și spații comerciale prestări servicii” – Tarla 23 Parcela 355, Şoseaua Barajului FN Tulcea propus a fi amplasat în județul Tulcea, municipiul Tulcea Şoseaua Barajului FN, identificat prin extras C.F. nr. 33013, nr topografic cadastral 33013.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr. 5 din municipiul Tulcea, în zilele de luni până joi între orele 8:00 –  16:30 și vineri între orele 8:00 –  14:00, precum şi la adresa de internet http://apmtl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii şi observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet http://apmtl.anpm.ro.

Back to top button