Anunţuri

Anunţ public SC Servicii Publice SA Tulcea

In conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005 privind protectia mediului,  cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr.544/2001 privind accesul la informatie

S.C. SERVICII PUBLICE S.A.  cu sediul in Tulcea, str. Mahmudiei nr. 17, telefon: 0240515541,

ACTIVITATEA: Activitati si servicii de decontaminare CAEN 3900

AMPLASARE OBIECTIV : STR. VITICULTURII NR. 10

SCOPUL  ACTIVITATII: prestarea serviciului de salubrizare pe raza mun. Tulcea

PREZENTAREA  ACTIVITATII: societatea noastra presteaza serviciul de salubrizare pe raza municipiului Tulcea, conform contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a unor activitati componente ale serviciului de salubrizare nr. 27039/56/16.09.2020.

Obiectul de activitate este precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special; gestionarea animalelor fara stapan; maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice; curatatul si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet; colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.); colectarea transportul si depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari; salubrizarea si intretinerea spatiilor verzi ale parcurilor din municipiul Tulcea si ale stadioanelor Delta si Cozma Zait; intretinerea fantanilor arteziene; salubrizarea aleilor din parcuri, cimitirele Eternitatea I si II si ale stadioanelor Delta si Cozma Zait.

INFORMATII cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventualul impact asupra factorilor de mediu:

Monitorizarea protectiei factorilor de mediu se face prin activitati de urmãrire a transportului deseurilor, a raportarilor periodice catre institutiile de profil si prin actiunile de control întreprinse de Garda de Mediu, Sistemul de Gospodarire a Apelor etc.

ANUNTA

publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu revizuita.

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul  Agentiei  pentru Protectia Mediului Tulcea, str.14 Noiembrie, nr.5 , telefon 0240/510622, fax 0240/510621, de luni pana joi intre orele 08.00 – 16.00 si vineri intre orele 08.00 – 14.00.

Back to top button