ARBDD face recensământ la Gâsca cu gât roșu!

Teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării (RBDD) oferă condiții excelente de trai pentru o mulțime de specii de plante și animale, în special păsărilor, prin diversitatea ecosistemelor acvatice reprezentate de lacuri, canale, japșe și bălți, precum și zone întinse și compacte de stuf, plaje și dune de nisip, grinduri acoperite de vegetație ierboasă și mari zone împădurite, unde multe specii de păsări se pot hrăni și reproduce în voie. Unele dintre aceste specii de păsări pot fi sedentare, întâlnite în rezervație pe tot parcursul anului, altele fiind oaspeți de vară, majoritatea specii cuibăritoare sau pentru a se reproduce, unele sunt în pasaj primăvara și toamna, iar altele găsesc aici condiții bune de hrană și adăpost pe timpul iernii. Din această ultimă categorie face parte gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis).

Considerată cea mai frumoasă specie din familia gâștelor, gâsca cu gât roșu vine să ierneze la noi tocmai din nordul Rusiei, din peninsulele Taimîr, Gyda și Yamal, după un drum de peste 9.000 km, cartierele de iernare cuprinzând litoralul vestic al Mării Negre. Din păcate, această specie este una dintre cele mai amenințate, ea aflându-se în Anexa I a Directivei UE privind conservarea păsărilor sălbatice, este clasificată ca ”vulnerabilă” în Lista Roșie a IUCN (Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii) 2018, se regăsește în anexele Convenției Internaționale a Comerțului cu Specii Amenințate și, de asemenea, ale Convenției privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice.

În vederea stopării declinului și a reducerii vulnerabilității acestei specii au fost abordate acțiuni de cunoaștere a modului de viață, a condițiilor de reproducere și de migrație a acestei specii, precum și a locurilor unde ea iernează. Unul din aceste proiecte este și cel de ”Monitorizare a gâștelor care iernează pe coasta vestică a Mării Negre”, proiect abordat de societăți ornitologice din mai multe țări, în care este implicată și Societatea Ornitologică Română și la care contribuie și Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) prin reprezentanții săi. Referindu-ne strict la sezonul de iarnă 2019 – 2020, monitorizarea se desfășoară în intervalul cuprins între 1 noiembrie 2019 – 29 februarie 2020, cu posibilitatea prelungirii peste acest interval în funcție de sezonul de iernare. Până la această dată, în acest interval au fost efectuate 5 numărători, cea mai recentă fiind în data de 21 februarie când s-a constatat o concentrare deosebită a efectivelor de gâscă cu gât roșu și gârliță mare de peste 20.000 de exemplare pe teritoriul rezervației (zona grindului Stipoc).

În RBDD găsesc condiții prielnice de viață în timpul sezonului rece și alte specii de păsări: lebăda de iarnă (Cygnus cygnus) care vine din nordul Europei și iernează în aproximativ aceleași locuri cu gârlița mare și gâsca cu gât roșu, sau porumbelul gulerat (Columba palumbus), acesta din urmă formează frecvent stoluri de mii de exemplare. În asemenea aglomerări de păsări este normal să existe exemplare rănite, bolnave sau bătrâne care constituie hrana prădătorilor specifici zonei: codalbul (Haliaeetus albicilla), șacalul (Canis aureus), acvila de câmp numită și acvilă imperială (Aquila heliaca), vulpea roșie (Vulpes vulpes), pisica sălbatică (Felis silvestris), uliul păsărar (Accipiter nisus) și multe alte specii de pradă.

Condițiile propice de hrănire, suprafețele mari de luciu de apă unde se pot refugia în caz de pericol, precum și interzicerea vânătorii, sunt câteva elemente ce fac din Rezervația Biosferei Delta Dunării un loc atractiv pentru toate speciile de gâște, contribuind astfel la protecția și conservarea lor.

Back to top button