Anunţuri

Asociaţia Eliot House a implementat Proiectul „BULLYING RO-TL”

- proiect cofinanţat de UAT Municipiul Tulcea

Comunicat de presă

Asociatia Eliot House a implementat proiectul „BULLYING RO – TL” în perioada mai –  noiembrie 2022 .

Proiectul a fost cofinanțat de UAT Municipiul Tulcea și a avut ca obiectiv general:

cresterea nivelului de informare cu privire la fenomenul de bullying in scolile din municipiul Tulcea, cu scop preventiv

Bullying-ul este un act comportamental repetat, îndreptat spre rănirea fizică sau mentală a unei persoane. La nivel internaţional acest fenomen este cunoscut și studiat, însă în România există un număr foarte mic de specialişti în domeniul bullying-ului şi foarte puţine programe de prevenire şi stopare a acestui fenomen. Ne propunem ca prin intermediul acestui proiect  să informăm, conștientizăm și să sensibilizăm atât elevii, cât și părinții, consilierii școlari, profesorii, comunitatea locală, cu privire la problematica fenomenului de bullying, la cauzele și efectele acestuia dar mai ales la atitudinea pe care trebuie s îndeosebi la modalitățile de prevenire și soluționare.

Pentru a realiza acest deziderat ne-am propus să organizăm și să desfășurăm activități de informare în  școli din mun.Tulcea la care au participat elevii din clasele I – XII , am organizat și desfășurat activități de  dezvoltare a abilităților de comunicare și de relaționare ale elevilor și părinților prin participarea acestora la activitățile proiectului.

Obiective specifice :

a). cresterea nivelului de informare cu privire la fenomenul de bullying in scoli prin implicarea unui numar de 250 elevi tineri in activitati inovatoare, inedite cu scop educativ si preventiv ,in vederea prevenirii fenomenului de bullying  in scolile  din municipiul Tulcea.

Această acţiune este cofinanţata de UAT Municipiul Tulcea

ASOCIAŢIA ELIOT HOUSE

Back to top button