Consiliul Judeţean

Centrul social de la Tichilești, în conformitate cu legislația în vigoare

În ultima ședință a Consiliului Județean Tulcea, consilierii au adoptat proiectul de hotărâre privind înființarea serviciului social cu cazare „Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Tichilești“, prin reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență Tichilești, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Tulcea.

Centrul social aflat în administrarea DGASPC Tulcea (instituție subordonată Consiliului Județean Tulcea) trebuie adaptat normelor impuse la nivel național, prin intermediul unor investiții realizate cu fonduri private, din sponsorizări, urmând a fi rezolvate problemele de accesibilitate  ale clădirii.

„Au început lucrările pentru realizarea liftului exterior, o investiție care va crește gradul de accesibilitate al clădirii, condiție impusă de reglementările legale aplicabile la momentul actual. Estimăm că până la finalul acestei luni va fi finalizată investiția realizată cu sprijinul unor sponsori, cărora le mulțumim pe această cale“, a declarat Gabriel Marinov, directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea.

Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea precizează faptul că acest nou serviciu social cu cazare respectă prevederile Standardelor minime specifice de calitate obligatorii pentru servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități în ceea ce privește amplasarea, amenajarea spațiului interior și exterior.

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Tichilești are o capacitate de 50 de locuri și este situat în orașul Isaccea, sat Tichilești, județul Tulcea.

Centrul va oferi beneficiarilor sprijin pentru menținerea și îngrijirea sănătății prin asigurarea permanenței cu personal specializat, dar și prin amenajarea unui spațiu cu destinația de cabinet de consultații dotat corespunzător.

Principalul scop al serviciului social de tip Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități este de a asigura un ansamblu de activități menite a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități în vederea menținerii/ dezvoltării potențialului personal, de a asigura un climat favorabil, în care personalul să ofere confort psihic și să dovedească respect, astfel încât beneficiarii să își valorizeze capacitățile și să fie parte integrantă a comunității.

Amintim faptul că, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 114 din 4 octombrie 2021 pentru modificarea unor acte normative, precum și reglementarea unor măsuri în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități, „(1) Centrele rezidențiale, publice sau private, care nu s-au reorganizat în termenul prevăzut la art. II alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Legea nr. 92/2021, au obligația să se reorganizeze, până la data de 31 decembrie 2021, ținând cont de nevoile individuale ale beneficiarilor corelate cu standardele specifice de calitate în vigoare”.

 

Back to top button