Tulcea

Costel Vicol, senator USR PLUS Tulcea: Prohibiția la pescuit pe înțelesul tuturor!

Stimati tulceni ,

Deoarece se apropie sfarsitul perioadei de prohibitie la pescuit si pentru ca am fost intrebat de multi pescari profesionisti, dar si de turisti care practica pescuitul sportiv , vin in intampinarea dvs. cu cateva lamuriri extrase din Ordinul nr.58/426/2021 pentru a sti perioada si locatia pentru fiecare specie in parte !

De asemeni va informez ca sunt total impotriva braconajului piscicol indiferent de forma sa ! Braconajul cu baterii, care foloseste curentul electric, este de departe cel mai periculos , deoarece puietul care este atins de curent nu se mai poate reproduce , aducand astfel o mare defavoare pentru urmasii nostri !

Va rog sa cititi cu atentie :

CAPITOLUL II

Specii și perioade de prohibiție

Art. 6. –

(1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv și familial al speciilor de pești și al altor viețuitoare acvatice vii, după cum urmează:

 

a) știuca, în perioada 1 februarie 2022-15 martie 2022, fără a aduce atingere prevederilor art. 1;

 

b) șalăul și bibanul, în perioada 20 martie-7 iunie inclusiv;

 

c) pietrarul (Zingel zingel), fusarul (Zingel strebel), ghiborțul de râu (Gymnocephalus baloni), cernușca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), șalăul vărgat (Sander volgense), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostrița (Hucho hucho), mihalțul (Lota lota) și caracuda (Carassius carassius), precum și alte viețuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, tot timpul anului;

 

d) coregonul și lipanul, tot timpul anului;

 

e) păstrăvul de mare, tot timpul anului;

 

f) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu și păstrăvul fântânel, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 31 martie 2021 și în perioada 1 octombrie 2021 – 31 martie 2022;

 

g) sturionii, tot timpul anului, cu excepția pescuitului în scop științific;

 

h) racul de munte (Astacus astacus), de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până 15 iunie inclusiv și în perioada 15 octombrie-31 decembrie inclusiv;

 

i) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie-31 august inclusiv.

 

(2) În apele Mării Negre se interzic:

 

a) reținerea, deținerea și comercializarea rechinului în perioada 15 martie-15 aprilie inclusiv și în perioada 15 octombrie-30 noiembrie inclusiv;

 

b) reținerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;

 

c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepția pescuitului în scop științific;

 

d) pescuitul gobiidelor, pe o durată de 31 de zile, în perioada 15 aprilie-15 mai inclusiv;

 

e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, cu obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din zona economică exclusivă (ZEE).

 

(3) Perioada de prohibiție a calcanului este 15 aprilie- 15 iunie inclusiv.

 

(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor fi reținute pe timpul pescuitului va fi de cel puțin 45 cm (lungime totală).

 

(5) Pentru specia calcan, numărul maxim de zile de pescuit este de 180 de zile pe an.

 

(6) Fără a aduce atingere prevederilor art. 1 alin. (1), speciile marine de pești, altele decât cele prevăzute la alin. (2) și (3), sunt permise la pescuit, cu folosirea uneltelor specifice autorizate.

 

(7) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului. Utilizarea beam-traulului în perioada de prohibiție a speciilor demersale se face doar în zonele desemnate de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, la propunerea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” – INCDM Constanța, cu obligativitatea notificării de către operatorul economic a Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură la fiecare ieșire/intrare din/în port a ambarcațiunilor.

 

(8) În mod special, pe teritoriul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ/sportiv al speciilor știucă, șalău, somn și crap este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch and release).

 

(9) În mod special, în râul Someșul Cald de la limita zonei de protecție integrală a Parcului Natural Apuseni până la confluența cu lacul Beliș, pe teritoriul zonelor de pescuit recreativ Râul Târgului Superior (afluenții care confluează în lacul Râușor), respectiv Cuca, Bătrâna, Râușorul, Râul Târgului amonte de lacul Râușor, Râul Doamnei Superior de la izvoare – baraj Baciu, lacul Urlea din județul Brașov, pârâul Geoagiu de la izvoare până la confluența cu râul Mureș, Bistrița Aurie de la Pod Rotunda 47°33’36.4”N 25°02’37.1”E până la confluența cu pârâul Țibău 47°34’30.7”N 25°04’36.1”E și de la pod Gândacu 47°33’01.7”N 25°09’36.1”E până la pod rutier Botoș 47°31’21.8”N 25°12’28.6”E, pârâul Țibău de la izvoare până la confluența cu Bistrița Aurie, râul Avrig de la confluența cu râul Olt până la Poiana Neamțului între coordonatele GPS 45°43’19.8”N 24°20’40.0”E – 45°38’06.4”N 24°28’19.4”E și aval Captarea Marsa coordonate GPS 45°38’31.6”N 24°25’42.2”E, râul Sadu Inferior – amonte lac Ciupariu 45°38’37.1”N 24°05’50.2″E până la confluența cu Valea Pinului 45°36’47.8”N 24°01’22.0”E, Bistra Ardealului de la canton silvic Bucova până la confluența cu râul Rusca din localitatea Voislova, râul Bistra Ardealului Mijlociu, râul Pogăniș (35 km), de la Cadar Duboz până la Ulciuc, județul Timiș, râul Someșul Mare Inferior, limite podul Cârțivav coordonate GPS 47°26’22”N 24°53’27”E, până la Podul Anieșului coordonate GPS 47°24’46”N 24°46’09”E, Valea Iadului de la izvoare până la baraj Leșu și de la pod 46°51”17.5”N 22°40’01.9”E – Baraj Munteni, în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ/sportiv al tuturor speciilor de pești este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch and release).

(10) În mod special, pe teritoriul zonelor de pescuit recreativ Dâmbovița Superioară (schit Dragoslavele-baraj Pecineagu), lac Pecineagu, pârâul Cârlibaba, de la izvoare până la confluența cu râul Bistrița Aurie 47°34’15.1”N 25°07’40.6”E, râul Bistrița Aurie de la confluența cu pârâul Țibău 47°34’30.7”N 25°04’36.1”E până la pod Gândacu 47°33’01.7”N 25°09’36.1”E și de la pod rutier Botoș 47°31’21.8”N 25°12’28.6”E până la confluența cu pârâul Puciosu 47°26’30.0”N 25°18’15.9”E, pe Valea Iadului între Baraj Leșu – pod 46°51’17.5”N 22°40’01.9”E și baraj Munteni – confluență cu Crișul Repede, Sebeșul de Sus – aval Sebeșul de Sus (Valea Moașei) de la 45°36’50.4”N 24°24’11.3”E confluența cu râul Olt, Sebeșul de Jos – izvoare – confluența cu Sebeșul de Sus, următoarele zone de la izvoare până la confluența cu râul Olt, respectiv Valea Strâmbii, Valea Rindibobului, Valea Lotrioarei și râul Vadului, pârâul Tălmăcel de la izvoare la confluența cu râul Cibin, râul Mare și râul Mic Cibin de la izvoare până la confluența cu lacul Gura Râului, râul Valea Stezii de la izvoare până la confluența cu râul Cibin, râul Sadu Inferior aval lacul Ciupariu – confluența cu râul Cibin, râul Măgura Cisnădiei de la izvoare la confluența cu râul Cibin și râul montan Sadu II (Ciupariu), râul Dobra – Bucunici – confluența cu râul Sebeș, în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ/sportiv la păstrăv este permis numai cu reținerea a maximum trei exemplare pe zi, măsurând peste 25 cm lungime individuală.

(11) În râul Someșul Rece, de la izvoare până la confluența cu lacul de acumulare Gilău, în lacurile de acumulare din zona de munte a județului Cluj: Floroiu, Beliș-Fântânele, Tarnița, Someșul Cald, Gilău, în afara perioadelor de prohibiție, pescuitul recreativ/sportiv este permis fără reținerea speciei clean până la data de 10 august 2021.

Art. 7. – 19/03/2021 – Derogare prin Ordin 58/2021.

Prohibiția pescuitului în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al speciilor rizeafcă și scrumbie de Dunăre se stabilește, pe sectoare, astfel:

a) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 5 aprilie-14 aprilie inclusiv;

b) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 15 zile, în perioada 9 aprilie-23 aprilie inclusiv;

c) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Chiciu, km 374,5, pe o durată de 15 zile, în perioada 19 aprilie-3 mai inclusiv;

d) pe sectorul de Dunăre și brațele sale de la Chiciu, km 374,5, până la Baraj Porțile de Fier II, inclusiv brațul Gogoșu, km 874,8, pe o durată de 15 zile, în perioada 29 aprilie-13 mai inclusiv;

e) pescuitul scrumbiei este interzis în tot cursul anului în fața gurilor de vărsare a Dunării în mare pe o adâncime de 5 kilometri în largul mării și pe un coridor lat de 2 kilometri socotit câte 1 kilometru de o parte și de alta a axului brațelor Sfântu Gheorghe și Sulina, în fața brațului Chilia, lățimea coridorului interzis este de 1 kilometru spre sud de axul brațului, iar spre nord până la limita apelor teritoriale române;

f) se interzice pescuitul cu setci în perioada 15 aprilie- 30 mai 2021 inclusiv, în zona marină din perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, zona cuprinsă între Zătonul Mare – zona strict protejată Sacalin Zătoane din UAT Sfântu Gheorghe, vechea cherhana – zona strict protejată Periteașca Leahova din UAT Murighiol și izobata 20 m, având următoarele coordonate geografice (ETRS89):

44° 38′ 13.67”; 29° 11′ 29.11”

44° 40′ 35.49”; 29° 20′ 30.49”

44° 48′ 21.83”; 29° 19′ 27.84”

44° 45′ 26.17”; 29° 06′ 05.65”;

g) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sânger, novac, cosaș) se pot reține în vederea valorificării.

Art. 8. –

Prin excepție de la prevederile art. 7, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării” se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum două setci în perioada 22 aprilie-1 mai inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de management și a Regulamentului Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.

 

Cu respect, Costel Vicol -Senator USRPLUS Tulcea !

Program de audiente la biroul aflat in Tulcea ;Str Babadag ;Nr.8  

 

Back to top button