Ştirea zilei

De azi avem 799 de liceeni! Alți 55 de absolvenți au fost respinși de liceele tulcene!

- au rămas disponibile pentru etapa a doua doar 57 locuri la liceele din județul nostru

În județul Tulcea au fost repartizați 799 elevi (93,6%) în învățământul liceal de stat din totalul elevilor cu opțiuni completate.

În total, au fost completate 953 de opțiuni, din care, în județ 867.

Un candidat a fost admis cu media generală 10.

Au fost admiși în etape anterioare repartizării computerizate:

– 109 elevi la specializări vocaţionale;

– 4 elevi în învăţământul militar;

– 12 rromi liceu, 7 rromi învățămînt profesional – elevi pe locurile speciale, rezervate candidaţilor de etnie romă;

– 0 elevi în învățământul special.

Elevi cu CES la liceu au fost admiși 5, iar în învățământul profesional 12.

Alți 222 elevi s-au înscris pe locurile alocate rutelor de școlarizare în învățământul profesional.

Conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, în perioada 25-28 iulie candidații repartizați în prima etapă vor transmite/depune dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admiși.

55 elevi respinși în județ și 11 elevi respinsi din judet in alte judete, nu au putut fi admiși în prima etapă, întrucât nu au completat suficiente opţiuni.

Aceștia vor intra în a doua etapă de repartizare computerizată și vor completa, în perioada 29 iulie – 5 august, opțiuni în fișele de înscriere alături de candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen (25 – 28 iulie) și de candidații care nu au participat în prima etapă de admitere. Completarea opțiunilor în fișe se realizează la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic.

Repartizarea computerizată a acestor elevi va avea loc în data de 6 august, iar comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în a doua etapă a admiterii în învățământul liceal de stat se va face conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.

În intervalul 9 – 11 august, comisia judeţeană de admitere va rezolva toate cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

În total, au rămas disponibile pentru etapa a doua doar 57 locuri.

Back to top button