Anunţuri

Finalizarea proiectului „DEZVOLTAREA MARISA CAKE DESIGN SRL PRIN INVESTIȚII, ÎNTR-O UNITATE NOUĂ DE PRODUCȚIE ÎN DOMENIUL FABRICĂRII BETONULUI”

- anunț de presă

Anunț de presă

                            27 Septembrie 2022

Finalizarea proiectului

„DEZVOLTAREA MARISA CAKE DESIGN SRL PRIN INVESTIȚII, ÎNTR-O UNITATE NOUĂ DE PRODUCȚIE ÎN DOMENIUL FABRICĂRII BETONULUI”

MARISA CAKE DESIGN S.R.L. este beneficiarul proiectului „DEZVOLTAREA MARISA CAKE DESIGN SRL PRIN INVESTIȚII, ÎNTR-O UNITATE NOUĂ DE PRODUCȚIE ÎN DOMENIUL FABRICĂRII BETONULUI”, cod MySMIS 125168, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului a constat în procesul de inovare al societății, prin introducerea unei noi activități, respectiv activitatea CAEN 2363 – fabricarea betonului, ca urmare a dotării companiei cu echipamente de specialitate. În urma dotărilor, compania va avea capacități avansate în vederea dezvoltării serviciilor, ceea ce va duce la creșterea competitivității sale.

În urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

  1. – dotarea patrimoniului societății cu active corporale și necorporale: Stație mobilă betoane = 1 buc., cife = 8 buc., Încărcător frontal = 1 buc., Reciclator beton = 1buc., Chit Panou fotovoltaic cu 26 bucăți corp de iluminat pe led = 1 buc., laptop asistiv = 1 buc, instalație mobilă solară = 1 buc, magazin virtual

pentru vânzarea serviciilor și internaționalizarea afacerii;

  1. – crearea a 5 noi locuri de muncă constând în 4 deservenți utilaje și un reprezentant vânzări online;
  2. – certificarea sistemelor de management în conformitate cu standardele ISO 9001 (sistem de management al calității), ISO 14001 (sistem de management al mediului) și OHSAS 18001 (sistem de management al sănătății și securității ocupaționale) și certificarea produsului beton conform standard SR 13510:2006.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 7.174.966,96 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 4.284.808,80 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 3.642.087,48 lei.

Data începerii proiectului este 01.07.2018, iar data finalizării proiectului este 30.09.2022.

Impactul investiției la nivelul localității Tulcea/regiunea Sud-Est îl reprezintă crearea unei unități noi de serviciu fiscalizată în județul Tulcea prin care taxele și impozitele datorate pentru bunuri și salarii se colectează la bugetul local Tulcea.

Date contact: Loc de implementare: Mun Tulcea, str Taberei F.N, Jud. Tulcea, persoană de contact: reprezentant legal Alexandru Tincu, telefon: 0 745 509 002, email: betoanetulcea@yahoo.com.

Back to top button