Ştirea zilei

În judeţul Tulcea, 1360 de absolvenţi s-au înscris la examenul de Evaluare Națională

În județul Tulcea, la examenul de Evaluare Națională, potrivit unei centralizări făcute la sârşitul acestei săptămâni la nivel de Inspectorat Şcolar, s-au înscris 1360 de absolvenți ai clasei a VIII-a, dintre care 702 din mediul urban și 658 din mediul rural.
Comisia județeană de organizare a examenului de Evaluare Națională din cadrul I.Ș.J. Tulcea a aprobat 17 solicitări, privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor, conform normelor metodologice și a procedurilor în vigoare. Acestea vizează prelungirea timpului destinat redactării lucrărilor scrise, asigurarea de săli separate pentru elevii care prezintă tulburări specifice de învățare, prezența unui însoțitor pentru elevii cu tulburări de neurodezvoltare.

Examenul începe marți, 22 iunie 2021, cu proba scrisă la Limba și literatura română, urmată de proba la Matematică – joi, 24 iunie 202.
Probele scrise încep la ora 9:00 și se vor desfășura în 49 centre de examen, 18 centre în mediul urban și 31 de centre în mediul rural.
Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/schemelor și instrumente de desen la proba de Matematică.
Timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă scrisă este de 120 de minute și începe după alocarea celor 15 minute dedicate completării casetei cu datele de identificare, conform prevederilor art.17 alin. (10) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale. Toate probele scrise sunt monitorizate audio-video.
Alte precizări importante pentru elevi cu privire la redactarea lucrărilor scrise din cadrul examenului de Evaluare Națională 2021:
• Elevii cărora nu le este suficient spațiul din broșură, pentru răspuns, pot solicita pagini suplimentare pe care vor continua redactarea răspunsului;

La proba de limba și literatura română:
corectarea unui răspuns ce necesită scrierea unei litere într-o casetă se face prin tăierea cu o linie orizontală a literei scrise și completarea în dreapta acesteia a literei asociate răspunsului considerat corect;
un răspuns care constă în marcarea cu X a unei opțiuni, poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a marcajului X și marcarea cu X a răspunsului considerat corect;
sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastră, iar în cazul itemilor care vizează sintaxa frazei, nu se consideră semn particular delimitarea propozițiilor în frază.
La proba de matematică:
un răspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul al II- lea poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală și încercuirea altui răspuns considerat corect;
sunt permise marcajele pe figuri geometrice și completarea figurilor cu creion sau stilou/pix de culoare albastră.
este permisă realizarea unor figuri geometrice (cu creion sau stilou/pix de culoare albastră) în spațiul pus la dispoziție pentru rezolvare.

ATENŢIE
Primele rezultate vor fi comunicate marți, 29 iunie 2021, până la ora 14:00 (în centrele de examen).
Contestațiile pot fi depuse în zilele de 29 iunie 2021 (în intervalul orar 16:00 – 19:00) și 30 iunie 2021 (în intervalul orar 8:00-12:00). Acestea pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice o cerere-tip în care se menționează și faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, cererea-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.
Rezultatele finale vor fi afișate duminică, 4 iulie 2021.
Pentru absolvenții claselor a VIII-a care, din motive medicale (izolare/carantină/valori ale temperaturii peste limitele admise) sau din alte motive justificate prin certificat medical, nu s-au putut prezenta la probele Evaluării Naționale, se va organiza o etapă specială a Evaluării Naționale, la care se vor putea înscrie în perioada 28 iunie – 2 iulie 2021, prezentând un certificat medical.
Probele scrise din cadrul etapei speciale se vor susține, conform calendarului:
• 5 iulie 2021-proba la Limba și literatura română;
• 6 iulie 2021- proba la Matematică.
Primele rezultate la etapa specială vor fi afișate pe data de 9 iulie 2021.
Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar Județean Tulcea pun la dispoziția celor interesați liniile TELVERDE, pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul examenului de Evaluare Națională 2021: Ministerul Educației – 0800 801 100, I.Ș.J. Tulcea – 0800 816 240.

Back to top button