Anunţuri

Lansare proiect „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 8, bloc 4, Municipiul Tulcea“

Comunicat de presă

 

Comunicat de presă

Data: 06 octombrie 2020

 Lansare proiect „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 8, bloc 4, Municipiul Tulcea“

 

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea, în calitate de beneficiar, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar au semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu nr. 5827 pentru implementarea proiectului „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 8, bloc 4, Municipiul Tulcea“, Cod MySMIS 130527.

 

Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale.

 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 8, bl. 14, Municipiul Tulcea.

 

Obiectivele specifice sunt următoarele:

  • reabilitarea termică a blocului 4 situat în Municipiul Tulcea, strada Gării, nr. 8, incluzând 34 apartamente de locuit;
  • scăderea anuală estiamtă a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2/an) cu 48.62%;
  • scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an) cu 48.01%;
  • scăderea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire din surse neregenerabile (kWh/m2/an) cu 53.11%;
  • scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile (TEP) cu 48.99%.

 

Valoarea totală a proiectului este 1.693.714,88 lei, din care:

  • Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.518.110,05 lei, din care:

– 910.866,03 lei, reprezintă asistența financiară nerambursabilă;

– 372.191,00 lei, reprezintă contribuția asociației de proprietari;

– 410.657,85 lei, reprezintă contribuția proprie UAT Tulcea.

  • Valoarea totală neeligibilă a proiectului este de 410.657,85 lei.

 

Perioada de implementare a proiectului este între 12.01.2018 și 29.04.2021.

 

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea

Adresă: Str. Păcii, Nr. 20, Tulcea

Telefon: 0240.515.760 / Fax: 0240.517.736

E-mail: cabinetprimar@primaria-tulcea.ro

Web: www.primariatulcea.ro

 

Back to top button