Anunţuri

Lansarea proiectului „Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m, Tulcea“ Cod SMIS 129399

- comunicat de presă

Comunicat de presă

04 Noiembrie 2020  

Lansarea proiectului „Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m, Tulcea“ Cod SMIS 129399

 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea cu sediul în Tulcea, str. Păcii, nr. 20, derulează proiectul „Achiziție mijloace de transport public  – autobuze electrice 10 m, Tulcea” Cod SMIS 129399, finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, POR/2019/3/3.2/2/ITI/În parteneriat, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă. La data de 28.10.2019, a fost emis Ordinul nr. 4876 de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin care se aprobă finanțarea nerambursabilă acordată de către Autoritatea de Management pentru

Programul Operațional Regional (AM POR) privind parteneriatul dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de lider de parteneriat și Unitatea  Administrativ – Teritorială Municipiul Tulcea, în calitate de partener.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea mobilităţii urbane durabile prin crearea în Municipiul Tulcea a unui sistem de transport public eficient, ecologic și modern, care să conducă la reducerea cantităților de CO2 și emisii poluante deversate în atmosferă, reducerea numărului de autoturisme în trafic, creşterea numărului de persoane care utilizează transportul în comun cu impact asupra fluidizării traficului rutier. Acest obiectiv implică reducerea emisiilor de carbon și creșterea atractivității transportului public în comun, prin asigurarea de condiții superioare (vehicule moderne, cu podea joasă, 100% electrice cu zero emisii, mai rapide, mai puțin zgomotoase, cu facilități STI – sisteme tehnice inteligente), respectiv prin oferirea alternativelor de transport, descurajarea deplasărilor cu autoturismul personal și creșterea numărului de persoane care vor utiliza transportul public.

Obiectivul specific al proiectului este înlocuirea parcului de mijloace de transport în comun de pe o serie de rute de transport public operaționale, actualmente deservite cu autobuze diesel (în multe cazuri depășite fizic sau moral), cu 10 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 10 m. Acestea vor fi însoțite de 3 stații de încărcare rapidă și 10 stații de încărcare lentă.                Rezultate așteptate: 

Proiectul în ansamblu contribuie la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră și la creșterea numărului de pasageri ce utilizează mijloacele de transport public urban în România. S-a estimat că după implementarea proiectului, prin achiziția celor 10 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 10 m, emisiile de GES vor scădea, pentru fiecare an, cu 363 tone CO2 echivalent pe, dintre care 15 tone CO2 ca urmare a transferului modal și 348 tone CO2 ca urmare a schimbării propulsiei. De asemenea, creșterea numărului de pasageri a fost calculată ca fiind, pentru toate rutele din proiect de cca. 133.549 pasageri pe an sau, în medie pentru fiecare rută din proiect 66.774.5 pasageri/an.

Pentru întreg proiectul vor fi achiziționate 10 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 10 m (lungime minimă 9,5 m – lungime maximă 10,85 m), minim 50 persoane din care minim 24 de persoane pe scaune . Acestea vor fi însoțite de 3 sta ții de încărcare rapidă și 10 stații de încărcare lentă.

Valoarea totală a proiectului este de 29.469.434,19 lei, din care:

  • 25.669.434,19 lei valoare totală eligibilă, din care:
  • 819.019,06 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR;
  • 243.426,45 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat;
  • 988,68 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului;
  • 0,00 lei, valoare TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor neeligibile;
  • 800.000,00 lei, valoarea neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile.

Perioada de implementare a proiectului este 48 luni: 28.10.2019 – 31.12.2022.

Informații suplimentare: Persoana de contact – Ioan Bocaneală – responsabil implementare proiect, telefon: 0240 511 440  , email: proiecte@primaria-tulcea.ro.

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea

Adresă: Str. Păcii, Nr. 20, Tulcea

Telefon: 0240.515.760 / Fax: 0240.517.736 E-mail: cabinetprimar@primaria-tulcea.ro

Web: www.primariatulcea.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

 www.inforegio.ro    |    facebook.com/inforegio.ro

 Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to top button