Anunţuri

Lansarea proiectului „Dezvoltarea SC Muntenia Invest SRL prin achiziţia de utilaje moderne”

Comunicat de presă

Comunicat de presă

Lansarea proiectului

„Dezvoltarea S.C. MUNTENIA INVEST S.R.L. prin achiziția de utilaje moderne”

MUNTENIA INVEST SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Dezvoltarea S.C. MUNTENIA INVEST S.R.L. prin achiziția de utilaje moderne”, cod SMIS 125831, finanțat prin  Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 A: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, Apel ITI Delta Dunării.

Valoarea totală a proiectului este de 7.694.500,82 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.579.340,88 lei.

Obiectivele proiectului sunt:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunatațirea competitivitații SC MUNTENIA INVEST SRL, adresându-se atât pieței naționale cât si celei internaționale, în urmatorii 5 ani.

Prin proiect se propune dezvoltarea activitații prin prestarea de servicii în domeniul construcțiilor, lucrari de construcții a drumurilor si autostrazilor, ceea ce necesită achiziționarea a 10 utilaje: doua autogredere, un finisor pentru asfalt, o freza pentru asfalt, doua compactoare pentru terasamente, un compactor de asfalt, o masina pentru marcaje rutiere, un buldoexcavator, un compactor mic pentru asfalt.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Realizarea unei investiții inițiale prin extinderea capacitații unitații existente, fața de anul 2017; 2. Cresterea productivității muncii a SC MUNTENIA INVEST SRL, fața de anul 2017, prin implementarea unor procese noi in lucrarile de execuție a lucrarilor de construcție a drumurilor și autostrazilor;
  2. Cresterea volumului vânzarilor fața de anul 2017, prin semnarea de noi contracte de execuție a lucrarilor de construcție a drumurilor si autostrazilor.

Durata de implementare a proiectului este de 37 luni: respectiv de la data 01.07.2018 până la data 31.07.2021.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: dna Mitroi Mariana – Georgeta, Manager proiect, telefon: 0742 828 922, e-mail: muntenia.invest@yahoo.com.

Back to top button