fbpx
Anunţuri

Finalizarea implementării proiectului „Creşterea competitivităţii societăţii prin dezvoltarea activităţii”

comunicat de presă

Comunicat de presă

                 16 Septembrie 2022

FINALIZAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

„Creşterea competitivităţii societăţii prin dezvoltarea activităţii”

 

Societatea Comercială CIFA TOTAL CONSTRUCT S.R.L. a derulat începând cu data 21.07.2020 proiectul cu titlul „Creşterea competitivităţii societăţii prin dezvoltarea activităţii”, cod SMIS 125494, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. ITI – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Proiectul a fost implementat în satul Jijila, comuna Jijila, judeţul Tulcea şi a avut ca obiectiv general creșterea nivelului de competitivitate al societății CIFA TOTAL CONSTRUCT S.R.L pe piaţa lucrărilor de construcţii civile şi industriale din județul Tulcea.

Valoarea totală a proiectului a fost de 7.300.944,77 lei din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională 3.690.982,17 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul naţional 651.349,78 lei, valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă valorii totale a proiectului 1.171.559,27 lei.

Rezultatele proiectului:

  • au fost achiziționate şi puse în funcţiune echipamente specifice pentru activitatea de fabricare a betonului, în vederea operaţionalizării punctului de lucru din satul Jijila, comuna Jijila, judeţul Tulcea;
  • au fost create un număr de 5 noi locuri de muncă, ca urmare a implementării proiectului de investiţii propus;
  • implementarea proiectului a condus la creșterea calității procesului de fabricare a betonului, prin certificarea sistemului de management al calității ISO 9001:2015 şi certificarea standardului de proces „fabricarea betonului”.

Proiectul are un impact direct asupra comunităţii locale, prin contribuţia pe care o are la dezvoltarea mediului de afaceri local dar şi la crearea a 5 noi locuri de muncă.

Pentru informaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa la telefon: 0752.110.000, e-mail: cvz.construct@yahoo.com, persoană de contact: Marius – Ricardo LEPADATU – Manager proiect.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button