Anunţuri

Anunţ privind luarea deciziei Etapei de încadrare de către APM Tulcea

- SC Delta Skyline Development SRL titular al proiectului "Construire locuințe colective și spații comerciale/prestări servicii”

SC Delta Skyline Development SRL titular al proiectului „Construire locuințe colective și spații comerciale/prestări servicii” anunță publicul interesat asupra luării deciziei Etapei de încadrare de către APM Tulcea, prin continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  “Construire locuințe colective și spații comerciale/prestări servicii”, propus a se realiza în intravilanul municipiului Tulcea, Tarla 23, Parcela 355, identificat prin C.F. nr. 33013, nr topografic cadastral 33013.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr. 5 din municipiul Tulcea, în zilele de luni până joi între orele 8:00 –  16:30 și vineri între orele 8:00 –  14:00, precum şi la adresa de internet http://apmtl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii şi observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet http://apmtl.anpm.ro.

 

Back to top button