Tulcea

Marcel IORDACHE – Partidul Mişcarea Populară: Despre Cartierul Nou din MALCOCI – „Cartierul Tineretului”

- articol de informare electorală

IORDACHE Marcel este candidatul Partidului Mişcarea Populară pentru funcţia de primar al Comunei Nufăru.

Azi vreau să vă vorbesc despre Cartierul Nou din MALCOCI – “Cartierul Tineretului”

Studiaţi pagina mea să vedeţi şi celelalte proiecte !!!

Eu “nu promit” ci doar vă arăt realitatea şi posibilităţile pentru dezvoltare….

VOI SUNTEŢI CEI CARE DECID!

 

Obiective generale
– Realizarea şi implementarea proiectului privind aducţiunea şi racordarea comunei la magistrala de gaz;
– Sprijinirea şi stimularea înfiinţării unor Grupuri de producători, Asociaţii, Federaţii sau Cooperative Agricole a fermierilor şi crescătorilor de animale din comună, în vederea dezvoltării, comercializării competitive a produselor, crearea de noi locuri de muncă şi atragerea de noi investiţii.
– Asigurarea şi facilitarea accesului la un sistem de învăţământ modern prin reabilitarea şi dotarea logistică a şcolilor, asigurarea internetului şi a aparaturii digitale pentru elevi;
– Realizarea infrastructurii şi modernizarea reţelei de străzi interioare – asfaltare/ preluarea apelor pluviale etc;
– Construirea unei centrale electrice eoliene de 1,5 Mw cu racord la SEN. pentru iluminat stradal şi deservirea utilajelor de utilitate publica (electropompe etc) în vederea reducerii costurilor;
– Diversificarea activităţilor la SC Utilităţi Publice SRL în vederea creării de noi locuri de muncă;
– Achiziţionarea unei maşini de gunoi şi a unei prese de peturi în vederea stimulării populaţiei privind selecţia deşeurilor şi reducerea costurilor;
– Identificarea unui teren din domeniul public de interes general pentru atribuirea de loturi pentru construcţii tinerilor căsătoriţi;
– Identificarea unui teren din domeniul public de interes general pentru atragerea investitorilor în vederea dezvoltării industriei locale;
– Realizarea unui sistem având bazin de decantare, staţie de pompare şi aducţiunea apei din Dunăre pentru agricultura din gospodării;
– Exploatarea eficientă a resurselor naturale existente la nivelul comuniei (carieră, potenţialul turistic conferit de Dunăre şi Delta Dunării);
– implementarea sistemului de siguranţă publică, prin instalarea la nivelul comunei a unui sistem de monitorizare video precum şi reabilitarea logistică a postului de poliţie;
– Reabilitarea construcţiilor din domeniul public/privat al comunei şi redarea acestora în interesul comunităţii (Dispensarul Vechi).

Material realizat de SC INFOTULCEA SRL TULCEA, Comandat de Partidul Mișcarea Populară, Organizația Județeană Tulcea – Cod AEP 21200020

Back to top button