Ştirea zilei

Plan de management pentru situl Natura 2000 ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean!

Sala de conferin’e Toma Caragiu a Hotelului Delta a găzduit azi conferinţa de lansare a proiectului „Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean (partea care se suprapune cu ROSPA0073 Măcin Niculiţel şi partea care nu se suprapune, situată la nord de ROSPA0091 Pădurea Babadag) şi rezervaţiile naturale IV.57. Muntele Consul, IV.58. Dealul Sarica, IV.61. Carasan-Teke, IV.64. Edirlen, IV.71. Dealul Mândreşti, IV.72 Mănăstirea Cocoş”.

Este unul din cele cinci proiecte de anvergură, adică cu o valoare de peste un milion de euro, implementate sau aflate în implementarea Administraţiei Parcului Național Munții Măcinului, o dovadă că echipa de accesare fonduri europene din cadrul acestei administraţii aflate în subordinea RNP – Romsilva este foarte activă.

Este şi motivul pentru care atât reprezentanţii autorităţilor locale, primarul municipiului Tulcea, Ştefan Ilie şi administratorul public al judeţului Tulcea, Dumitru Mergeani, cât şi reprezentanţii autorităţilor partenere, Adrian Constantinescu de la DRI Galaţi, Dragoş Mihai de la RNP Romsilva sau Marian Tudor de la INCDDD, ultimul în calitate de membru al Consiliului Ştiinţific, au lăudat mai ales acest ultim proiect lansat prin care suprafaţa ce se va afla în administrarea Parcului Naţional Munţii Măcinului va creste de patru-cinci ori.

Dacă administratorul public al judeţului Tulcea, Dumitru Mergeani, a transmis asistenţei că este prezent la acest eveniment de lansare pentru a încuraja și lăuda reușita atragerii a aproximativ 2 milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională în scopul implementării unui plan de management responsabil, în concordanță cu obiectivul general al proiectului, primarul municipiului Tulcea, Ştefan Ilie, a transmis conducerii Administraţiei Parcului Național Munții Măcinului că va sprijini orice demers al acesteia în a deschide un centru de informare şi la Tulcea, asemeni celui din localitatea Greci.

Despre proiect
Potrivit iniţiatorilor acestui proiect, prin implementarea sa se urmăreşte asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean (partea care se suprapune cu ROSPA0073 Măcin Niculiţel şi partea care nu se suprapune, situată la nord de ROSPA0091 Pădurea Babadag) şi a speciilor de interes conservativ de pe teritoriul rezervaţiilor naturale IV.57. Muntele Consul, IV.58. Dealul Sarica, IV.61. Carasan-Teke, IV.64. Edirlen, IV.71. Dealul Mândreşti, IV. 72. Mănăstirea Cocoş, în cadrul unui proces consultativ, deschis, transparent şi participativ vizând elaborarea planului de management şi informarea/conştientizarea factorilor interesaţi cu privire la beneficiile conservării sitului Natura 2000 şi rezervaţiilor naturale.
Obiectivele specifice, la rândul lor, sunt trei la număr şi anume:
• Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean (partea care se suprapune cu ROSPA0073 Măcin Niculițel și partea care nu se suprapune, situată la nord de ROSPA0091 Pădurea Babadag) și rezervațiile naturale IV.57. Muntele Consul, IV.58. Dealul Sarica, IV.61. Carasan-Teke, IV.64. Edirlen, IV.71. Dealul Mândrești, IV. 72. Mănăstirea Cocoș).
• Creșterea nivelului de informare, educare și conștientizare a factorilor interesați cu privire la importanța și rolul ariilor naturale protejate vizate de proiect,evidențiindu-se conceptul de dezvoltare durabilă locală:dezvoltare economică viabilă, protecția mediului și menținerea/atingerea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes comunitar și a speciilor de interes conservativ. .
• Dezvoltarea capacitații structurii de administrare implicată în managementul sitului Natura 2000 ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean (partea care se suprapune cu ROSPA0073 Măcin Niculițel și partea care nu se suprapune, situată la nord de ROSPA0091 Pădurea Babadag) și rezervațiile naturale IV.57. Muntele Consul, IV.58. Dealul Sarica, IV.61. Carasan-Teke, IV.64. Edirlen, IV.71. Dealul Mândrești, IV. 72. Mănăstirea Cocoș).
Rezultate așteptate
Elaborarea a șapte studii tematice privind:
• inventarierea-cartarea speciilor și habitatelor de interes comunitar
• evaluarea impactului antropic
• evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar
• evaluarea serviciilor ecosistemice din sit
• mediul abiotic
• capacitatea de suport a sistemelor ecologice
• speciile invazive
Baze de date și hărți în format GIS, utilizate în elaborarea Planului de management, privind:
• distribuția speciilor și habitatelor de interes conservativ
• mediul și factorii abiotici
• presiuni actuale și amenințări viitoare asupra speciilor și habitatelor de interes conservativ
• figurarea spațială a statutului de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ
Realizarea Planului de management: elaborare, avizare SEA și aprobare
Informarea și conștientizarea publicului țintă
Realizarea unui sondaj de opinie la începutul și finalizarea proiectului.
Realizarea a 7 cursuri de instruire, fiecare constând dintr-o sesiune de instruire de 5 zile, pentrui 14 persoane (reprezentanţi aparţinând structurii de administrare a ariilor naturale protejate).
Achiziționarea a unui autoturism de teren 4X4, a unui UTV 4×4 și a unui ATV 4×4.
Beneficiar: RNP – Romsilva Administrația Parcului Național Munții Măcinului R.A.
Valoarea totală a proiectului: 9.690.035,20 lei (inclusiv TVA aferent)
Valoare asistenţă financiară nerambursabilă: 8.236.529,95 lei (inclusiv TVA aferent) din Fondul European de Dezvoltare Regională și 1.453.505,25 lei (inclusiv TVA aferent) din bugetul național.
Dată începere proiect: 01.12.2019
Dată finalizare proiect: 30.11.2022

Back to top button