Ştirea zilei

Președintele FRPS: ”Nu mai amăgiți pescarii cu pescuitul recreativ! Singurul recunoscut este pescuitul sportiv!”

După protestul pescarilor amatori de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, ce a avut loc săptămâna trecută, o reacție a președintelui Federației Române de Pescuit Sportiv, Ștefan Popescu, nu a întârziat să apară. Potrivit acestuia, ”în România este recunoscută ca ramură sportivă „pescuitul sportiv” și intră sub directa reglementare a Federației Române de Pescuit Sportiv. Acest lucru a fost reținut de Curtea Constituțională a României, care prin Motivarea Deciziei nr. 693/2016, pct. 15, a decis că actul de reglementare al pescuitului sportiv este Regulamentul de organizare și practicare a pescuitului sportiv din România elaborat de Federația Română de Pescuit Sportiv în anul 2015, precizând în mod explicit că Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 23/2008, reglementează protejarea și conservarea resurselor acvatice vii, privatizarea unităților de acvacultură, concesionarea și închirierea terenurilor proprietate publică și privată ale statului, pe când Legea sportului reglementează activitățile sportive.”. Tot președintele FRPS a mai transmis redacției infotulcea.ro și mesajul: ”Nu mai amăgiți pescarii cu pescuitul recreativ! Singurul recunoscut este pescuitul sportiv. Ce trece peste activitățile sportive, presupune altceva, iar peștele din apele publice fiind proprietate publică a statului, trebuie valorificat potrivit prevederilor atr. 136(4) din Constituție și prin procedurile prevăzute de art. 285-353 din Codul administrativ, aprobat prin OUG 57/2019”, în legătură cu opinia exprimată de președintele ANPA care susține că trebuie să existe o delimitare între pescarii sportivi și pescarii recreativi. 

Cea mai virulentă reacție a fost însă împotriva protestatarilor de săptămâna trecută după ce Federația Română de Pescuit Sportiv s-a disociat de acest protest:A făcut vâlvă prin mediile de informare și rețelele de socializare un așa zis protest al pescarilor sportivi/recreativi inițiat de domnul Marian Valentin Șelaru, la care s-au asociat și alte persoane, mai mult sau mai puțin implicate în fenomen. Încă de la început, Federația Română de Pescuit Sportiv s-a disociat de acest protest, din două motive:
1. Cei care au inițiat protestul nu erau pescari sportivi;
2. Scopul mitingului era unul penibil, organizatorii nu solicitau respectarea unui drept recunoscut prin Lege, ci pur și simplu cerșeau dreptul de a putea pescui crap, somn, șalău sau știucă, pentru consum propriu. Ăsta nu este un drept accesibil oricui, peștele fiind proprietate publică și aparține statului, având regim de proprietate publică.
Și acum să explicăm pentru cei interesați, care este situația de fapt și care sunt pașii de urmat pentru a intra în normalitate.
În primul rând, trebuie disociat clar pescuitul ca activitate economică de pescuitul sportiv. Refuz noțiunea de pescuit recreativ, întrucât este una inventată, fără a avea corespondență în Codul CAEN. Astfel codul CAEN corespondent este 9319 -Alte activități sportive și se adresează sportivilor, oficilalilor sportivi, structurilor sportive, autorităților de reglementare, organizatorilor de evenimente sportive, etc. De altfel, Codul CAEN 9329 – Alte activități recreative, exclude explicit croazierele de pescuit.
De unde vine confuzia care care bulversează practicanții acestui sport? Tocmai din neînțelegerea acestui Cod CAEN 9319. Și pentru a lămuri pe înțelesul tuturor, trebuie să lămurim ce înseamnă pescuitul sportiv.
Conform Dicționarului explicativ al Limbii Române, pescuitul este definit ca „ramură sportivă ce presupune prinderea peștilor cu undița în scop de agrement, recreere și competiție. Această definiție se regăsește în Legea nr. 69/2000, art. 1 alin. 2 și litera e din Anexa la lege, iar administrarea acesteia este atributul oficialilor sportivi, aflați într-o relație de colaborare cu o structură sportivă legal constituită și recunoscută în condițiile legii de Ministerul Sportului.
De ce este obligatoriu să dobândești calitatea de pescar sportiv? Explicația este ea însăși recunoscută prin Lege. Pescuitul sportiv presupune folosirea unei resurse naturale care aparține statului, iar valorificarea ei nu poate excede limitelor impuse de art. 136 din Constituție, adică prin concesionare, închiriere, dare în administrare către alte autorități publice sau în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică. Ori, pescuitul sportiv fiind recunoscut de statul român ca sport, intră în categoria drepturilor recunoscute și garantate de stat, atât prin art. 2(5) și art. 3 din Legea sportului nr. 69/2000, cât și de art. 49(5) din Constituție.
De ce este totuși acestă ceață densă care planează peste pescuitul sportiv din România?
Explicația este simplă și ușor de identificat. În România numărul practicanților de pescuit sportiv este uriaș, fiind probabil sportul cu cei mai mulți practicanți. În jurul acestei activități s-a constituit o caracatiță de tip mafiot, cu nume cunoscut și, cunoscând istoria acestei caracatițe, îmi asum cele ce vor spune în continuare.
În primul rând, această așa zisă asociație (care a obândit personalitate juridică în anul 2.000, nu așa cum afirmă că ar fi centenară) nu are un act constitutiv, nu și-a declarat capitalul social inițial, nu se știe cine sunt membri fondatori și cum au contribuit la constituirea capitalului social inițial, etc. În fapt, apar ca membri asociați așa zisele asociații județene ale vânătorilor și pescarilor sportivi și care declară mii de membri pescari sportivi (e drept, mai nou le spun recreativi sau amatori). Însă miile acestea de membri sunt sau nu membri asociați, așa cum prevede OG 26/2000 și propriile lor statute? Nici pomeneală. Aceste asociații încasează milioane de lei de la practicanții de pescuit sportivi, eliberândul-le niște carnete de membru care nu au valoare juridică, atâta vreme cât deținătorul acestui carnet nu depune o Cerere de afiliere care să fie validată printr-o Hotarâre a Adunării generale și înscris în Registrul de evidență al asociației de pe lângă Judecătoria competentă teritorial. Și astfel, sumele încasate în numele pescuitului sportiv sunt cheltuite discreționar de câțiva indivizi, mulți înrudiți între ei, fără a da socoteală celor care au contribuit la veniturile asociației de modul cum au fost cheltuiți banii. Dețin suficiente documente pentru a proba aceste afirmații.
Să revenim la proteste și de ce acestea nu au efectele scontate? În primul rând, cei care le organizează nu știu ce vor. Pentru că degeaba ceri dreptul de a reține pește, când acest lucru este admis doar pescarilor sportivi,calitate pe care protestatarii nu o au.
Care este soluția? Doar cea prevăzută de lege.
Să lămurim și acest aspect.
Pescuitul sportiv este o activitate sportivă recuniscută de statul român și este o activitate privată. Administrarea acestei ramuri sportive este stabilit prin Lege ca drept exclusiv al Federației Române de Pescuit Sportiv, persoană juridică de drept privat, de interes național și de utilitate publică, fiind singura Instituție de utilitate publică care are acces gratuit atât la apele publice cât și la resursa acvatică vie, lucruri consemnate în legislația specifică.
Însă cei care vor accesul la pește în limitele prevăzute de lege, adică cele 5 kg stabilite de art. 24 lit. e din OUG 23/2008, trebuie să înțeleagă că trebuie să obțină calitatea de pescar sportiv, care nu poate fi dobândită decât prin legitimarea la un club sportiv de pescuit sportiv și autorizat în condițiile legii.
Nu oprește nimeni doritorii de practicare de pescuit sportiv să-și constituie propriile lor structuri sportive. Dreptul de asociere în acest sens este garantat de stat.
Și pentru protestatarii din Delta Dunării.
Luați exemplul braconierilor din Delta Dunării care s-au asociat și acum braconează legal.Și ca să nu fiu acuzat de afirmații nefondate, verificați pe pagina web a Ministerului Finanțelor situația financiară a acestor așa zise asociații. Veți observa că niciuna nu a depus bilanțurile contabile anuale sau sunt declarate în inactivitate. Însă sunt foarte vocale atunci când își negociază interesele. Faceți și voi structuri sportive, asociați-vă și vă garantez că veți fi luați în seamă.
Nu stiu dacă veți ține cont de sfaturile mele. Dar am apreciat că este util să vă spun cum vă puteți proteja drepturile. Dacă o veți face sau nu, depinde numai de voi. Federația vă poate îndruma și sprijini din punct de vedere juridic.” a transmis
Ștefan Popescu – președintele Federației Române de Pescuit Sportiv în mediul online.
Back to top button