Consiliul Judeţean

Se aleg azi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Tulcea?

- proiectul iniţiat de preşedintele CJ Tulcea va fi supus votului pe finalul şedinţei

Potrivit anunţului public făcut pe site-ul cjtulcea.ro, se convoacă Consiliul Judeţean Tulcea în şedinţă ordinară, în ziua de 26 ianuarie 2021, ora 10.00, ale cărei lucrări se vor desfăşura în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu” a Consiliului Judeţean Tulcea, situată în Municipiul Tulcea, str. Păcii nr. 20, având următorul proiect de ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 18 decembrie 2020;
2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 decembrie 2020;
3. Depunerea jurământului de către domnul Nurciu Dumitru al cărui mandat a fost validat;
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 35/27.03.2020;
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Tulcea, în mandatul 2020-2024, organizate prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 125/2020, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
6. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare pentru învăţământ special în anul şcolar 2021 – 2022;
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa XVII;
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele destinate închirierii pentru tinerii specialiști din domeniul sănătății și a listei de priorități în soluționarea cererilor de locuințe construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul sănătății, etapa XVIII;
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
10. Proiect de hotărâre privind actualizarea unor trasee şi a programelor de circulaţie din Programul
judeţean de transport rutier de persoane, prin curse regulate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 95/6/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
11. Proiect de hotărâre privind înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Tulcea a unui bun imobil, pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare și pentru darea acestuia în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea;
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 28.000.000 lei;
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de uz și servitute către S.C. E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unor terenuri în suprafață totală de 3 mp, aparținând domeniului public al Județului Tulcea, pentru amplasarea a 3 stâlpi necesari realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice;
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
14. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Tulcea;
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
15. Diverse.

Back to top button