Ştirea zilei

Şi oraşul Sulina a rămas fără primar: Nicolae Răduş şi-a pierdut mandatul!

- ordinul prefectului a fost emis chiar azi, însă va opera retroactiv

După fostul primar al Comunei Luncaviţa, Ştefan Ilie, care şi-a pierdut mandatul prin ordin de prefect ca urmare a faptului că şi-a schimbat domiciliul, de azi un oraş din judeţul nostru a rămas fără primar. Este vorba despre oraşul Sulina. Prin Ordinul 378 emis chiar azi de prefectul judeţului Tulcea se constată „încetarea de drept a mandatului domnului Nicolae Răduş, primar al oraşului Sulina, înainte de expirarea duratei normale a mandatului”.

„Cazurile în care primarul îşi poate pierde mandatul sunt prevăzute de lege şi acestea sunt cunoscute de fiecare primar în funcţie. Tocmai din acest motiv, indiferent că ne place sau nu, momentul încetării mandatului e foarte important. Vă daţi seama ce ar fi însemnat pentru mine să mai semnez vreun document după ce am devenit cetăţean al municipiului Tulcea? Era lovit de nulitate şi cu efecte ce ar fi putut aduce prejudicii unităţii administrativ teritoriale şi nu numai.”, a declarat Ştefan Ilie, primul primar care şi-a pierdut mandatul în precampanie.

În cazul primarului din Sulina este vorba despre pierderea calităţii de membru al partidului din partea căruia a candidat în anul 2016 şi a fost ales. Mai mult, dincolo de pierderea calităţii de membru al respectivului partid politic, Nicolae Răduş şi-a depus candidatura din partea altui partid politic. Nu este un caz singular la nivelul aleşilor locali tulceni iar în ceea ce priveşte alţi primari sau viceprimari aleşi dar mai ales consilierii  săptămâna aceasta, tot prin ordin de prefect, se va proceda la încetarea de drept a mandatului pentru fiecare dintre ei. Desigur a celor care au migrat spre alte partide politice în speranţa că vor fi realeşi …

Bilant la final de mandat pentru Nicolae Răduş

Chiar dacă este candidat pentru un al doilea mandat de priar, Nicolae Răduş a ţinut să îşi facă un bilanţ al mandatului său încheiat în cursul zilei de azi.

„Am preluat, în iunie 2016, Primăria orașului Sulina fără proiecte pentru perioada 2016-2020, mai mult chiar îndatorată cu 1 milion de dolari, împrumutați de la BCR, cu obligativitatea restituirii până în anul 2030.
Anii 2016-2020 au reprezentat o perioadă de pregătire a proiectelor majore de infrastructură :
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare a portului Sulina, în valoare de aproximativ 28 milioane de euro, aflat în evaluare,
Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a orașului Sulina de aproximativ 5 milioane de euro, aflat la stadiul de semnare contract.
În luna august 2020 am depus documentele pentru realizarea unei investiții importante pentru dezvoltarea turismului în orașul Sulina, respectiv REALIZARE ZONĂ DE RECREERE PRIN AMENAJAREA UNOR TERENURI LIBERE, NEFOLOSITE DIN INTRAVILANUL ORAȘULUI SULINA, investiție care se va realiza în zona de vest – spre canalul Busurca, limitrofă străzii a III-a.
Astăzi, după 4 ani de mandat, pot spune că, împreună cu echipa din Primăria Sulina, am demarat o serie de proiecte cu finanțare de la PNDL sau fonduri europene, pe care vi-o supun atenției dvs.

Lista proiectelor aflate în derulare la nivelul orașului Sulina

Nr. crt. Denumire proiect Programul de finanțare Valoare proiect lei Stadiu
Finanțare nerambursabilă solicitată Contribuție oraș Sulina
1 Restaurarea obiectivului de patrimoniu Biblioteca orășenească – monument istoric P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 5.1 3.146.950,18 Finanțare deschisă

În curs de elaborare proiect tehnic

3.045.089,30 101.860,88
2 Modernizarea serviciului de salubrizare stradală în orașul Sulina P.N.D.R. 465.663,66 S-a achiziționat mașina de măturat stradal. Rambursare finală.

 

465.663,66 0
3 Restaurarea obiectivului de patrimoniu Cimitirul multietnic- monument istoric FLAG Delta Dunării 1.902.810 Finanțare deschisă

În curs de elaborare proiect tehnic

1.902.810 0
4 Modernizare străzi mal stâng, zona Prospect, oraș Sulina P.N.D.L. 7.048.524,97 Finanțare deschisă

Contract de lucrări semnat – în curs de execuție

6.757.739,85 290.785,12
5 Modernizare strada I, tronson 2, zona vest oraș Sulina P.N.D.L. 1.795.580,86 Lucrări executate în proporție de circa 95%
1.615.841,77 179.739,09
6 Reabilitare, modernizare și dotări Liceul teoretic Jean Bart – Școala Generală, oraș Sulina P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 10.1 6.108.041,39 Elaborat proiect tehnic.

S-a depus documentație pentru obținere aviz Cultură

 

5.970.136,25 137.905,14
7 Modernizare strada a IV-a, oraș Sulina Buget Local 5.731.184,28 În curs de execuție

Lista proiectelor depuse și aflate în evaluare

            Nr.crt. Denumire proiect Programul de finanțare Valoare proiect lei Stadiu
Finanțare nerambursabilă solicitată Contribuție proprie
5.970.136,25 137.905,14
1 Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a orașului Sulina :

1. Reabilitare, modernizare și extindere autobaza pentru mijloace de transport str. a IV-a nr 83, oraș Sulina

2. Modernizare stații transport public pe traseu autobuz tur-retur

3. Construire piste/trasee pentru bicicliști, inclusiv amenajare/ construire centre de închiriere/ depozitat biciclete pe traseu

4. Achiziție autobuze electrice.

 

P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 3.2 23.758.499,47 În curs de contractare
23.305.268,09 453.231,38
 

 

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare a portului Sulina

Indicatori tehnici :

Lucrările de reabilitare și modernizare a infrastructurii portuare prevăzute în SF constau din:

●   1300 ml cheuri verticale reabilitate-infrastructura portuară curentă –zona de tip “A”

●   4 buc x 30 ml estacade pe piloți, existente reabilitate-zona “B”;

●   2 buc x100 ml estacade pe piloți existente, reabilitate-zona “C”;

●   4 buc x 40 ml estacade pe piloți existente, reabilitate-zona “D”;

●   10 buc x 40 ml estacade pe coloane proiectate -zona E;

●   Construcție de acostare pentru încărcare/descărcare mărfuri, cu auto;

●   Reabilitare acces pietonal adiacent coronamentului cheurilor de acostare;

●   Rețea de alimentare cu energie electrică și alimentare cu apă la nave, inclusiv instalația de incendiu;

●   Iluminatul platformei portuare și al danelor;

●   Branșament în rețea canalizare

 

P.O.I.M. 2014-2020

 

150.732.536,95 În evaluare
148.138.606,60 2.593.930,35

Din bani provenind de la bugetul local am realizat foișorul din piața orașului Sulina, a realizat căi de acces la scările de bloc din oraș, am achiziționat și dotat ghenele de gunoi cu platforme modulare închise pentru gunoiul menajer, am modernizat locurile de joacă din parcul oreașului Sulina și din incinta fostului cămin de bătrâni din zona ANL.
La începutul mandatului am preluat o investiție – stația de epurare ape uzate menajere –la care lucrările au început în anul 2007 și au fost abandonate în anul 2013.
Cu eforturi deosebite am readus pe șantier, în 2016, constructorul Deltacons Tulcea, aflat în insolvență, care în martie 2017 a finalizat investiția. Exista riscul ca în cazul nefinalizării acestei investiții, Primăria Sulina să returneze toate fondurile primite de la bugetul de stat. Stația de epurare a fost predată în decembrie 2017, în stare de funcționare, spre exploatare, către Aquaserv S.A. Tulcea. Finalizarea acestei investiții a presupus eforturi uriașe de la bugetul local al orașului Sulina.”

Back to top button