Ştirea zilei

Titularizare la Tulcea: 190 de candidaţi înscrişi pentru examenul de mâine!

În județul Tulcea miercuri, 21 iulie 2021, va avea loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2021. Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 190 de candidați, dintre care 30 de candidați provin din promoția curentă. Cei mai mulți candidați sunt pentru posturi didactice/catedre de învățători, educatori și educație fizică.

Proba va începe la ora 9:00, într-un singur centru de concurs, respectându-se toate măsurile igienico-sanitare, valabile în cazul examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen, în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice generate de pandemia de Covid-19.

Candidații trebuie să fie prezenți în sală cel târziu la ora 8:15. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în situațiile speciale (candidați nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere). În județul Tulcea nu sunt candidați care să beneficieze de condiții speciale.

Subiectele și baremele de evaluare pentru cele 34 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16:00).

Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iulie, la sediul ISJ Tulcea și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediul ISJ Tulcea sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediul  ISJ Tulcea și pe site în data de 3 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședință publică sau on-line, organizată de către ISJ Tulcea în intervalul 4 – 5 august.

La nivel județean sunt disponibile 1300 posturi didactice/catedre vacante din care 102 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (82 în mediul urban şi 20 în mediul rural).

Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2021, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

Back to top button