Ştirea zilei

Trei consilieri noi şi doi viceprimari pentru Ştefan Ilie!

Două şedinţe, ambele extraordinare, vor stabili azi numele celor trei consilieri noi ai primarului Ştefan Ilie, după care dintre toţi cei 21 se va alege mai întâi viceprimarul care îl va suplini pe primar când lipseşte şi apoi al doilea viceprimar.

Potrivit Dispoziţiei 1212 din 4 noiembrie 2020 „se convoacă Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, în şedinţă extraordinară pentru data de 06 noiembrie 2020, ora 13:00, ce va avea loc în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu”, str. Păcii nr. 20, Municipiul Tulcea, cu următoarea ordine de zi:
ORDINEA DE ZI
1. Alegerea președintelui de ședință.
2. Depunerea jurământului de către consilierii locali supleanți, ale căror mandate au fost validate.
3. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea”.

Consilierii locali supleanți care vor completa până la 21 numărul aleşilor locali sunt Constantin Ciureanu şi Ana Elena Mergeani de la Partidul Naţional Liberal şi Laurenţiu Mocanu de la Partidul Pro România.

De al ora 14.00 se aleg viceprimarii

 

După ce se vor stabili membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea, de la ora 14.00 potrivit Dispoziţiei 1225 din 05 noiembrie 2020 „se convoacă Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, în şedinţă extraordinară publică convocată de îndată pentru data de 06 noiembrie 2020, ora 14:00, ce va avea loc în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu”, str. Păcii nr. 20, Municipiului Tulcea, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Tulcea.
– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
2. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Tulcea.
– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
3. Proiect de hotărâre rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului
Tulcea pe anul 2020.
– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și statului de
funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi ale structurilor fără
personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea, aprobate prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 260/19.12.2019.
– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
5. Proiect de hotărâre privind asumarea protocolului de predare – primire a imobilului
Grădina de Vară Dacia din Tulcea, Județul Tulcea, str. Isaccei nr. 16, a terenului și a bunurilor
mobile aferente.
– inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea

Prima dintre hotărâri va stabili viceprimarul care îl va suplini pe primar când lipseşte, urmând ca cea de-a doua să îl desemneze pe al doilea viceprimar. Chiar dacă propunerile se vor face în timpul şedinţei ce va începe de la ora 14.00, la „bursa pariurilor” favoriţi pentru Viceprimar 1 ar fi George Şinghi de la PNL iar pentru Viceprimar 2 ar fi Dragoş Simion de la PER.

Potrivit declaraţiei preşedintelui organizaţiei municipale PSD Tulcea, Andaluzia Luca, PSD va face propuneri pentru funcţia de viceprimar însă procedura de alegere a viceprimarilor prin două hotărâri este una confuză pentru aleşii social democraţi.

Pe de altă parte, consilierii USR Tulcea vor vota pentru alegerea viceprimarului din partea PNL Tulcea, oricare ar fi el, însă nu au decis dacă vor face o propunere şi ei sau vor merge tot pe varianta propusă de PER.

În fine, abia validat în şedinţa de la ora 13.00, noul consilier local ales din partea Pro România, Laurenţiu Mocanu, a declarat că nu se va opune majorităţii deja conturate în Consiliul local şi va vota ca atare pentru alegerea viceprimarilor.

Revenim după ora 14.00

Back to top button