Tulcea

Viorel DIMA, candidat independent pentru consiliul local al Municipiului Tulcea

- articol de informare electorală

,Mi-aş dori ca miile de turişti nu doar să treacă prin Tulcea, în drum spre Delta Dunării, ci să rămână şi în municipiu. Pentru asta oraşul trebuie să devină atractiv ( un acvariu este puţin ! ), să aibă ceva emblematic, să creeze emoţie. Şi cum dacă nu prin realizarea unor proiecte valoroase?” 

“Multe dintre nevoile reale ale Tulcei, ale întregii comunităţi locale sunt departe de a fi rezolvate “ – VIOREL DIMA

VIOREL DIMA este jurnalist , de aproape 30 de ani în slujba tulcenilor prin abordarea a mii de subiecte cu diferite teme, de la anchete şi interviuri, la reportaje, investigaţii, comentarii, editoriale ş.a.m.d., în publicaţiile locale şi naţionale. Din 2004 are propria afacere, editura Tulcea Express, pe care o coordonează în calitate de redactor-şef.

Drept recunoaştere a activităţii jurnalistice intense, a faptului că a  fost un bun formator de opinie aproape trei decenii, în anul 2020 a fost admis în UNIUNEA ZIARIŞTILOR PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA ! Dacă va ajunge în Consiliul Local, după alegerile locale din 27 septembrie a.c., va face tot ce-i va sta în putinţă pentru mai binele tulcenilor.

Candidează pentru CONSILIUL LOCAL din postura de INDEPENDENT deoarece crede că multe dintre nevoile reale ale Tulcei, ale întregii comunităţi locale sunt departe de a fi rezolvate, în pofida promisiunilor şi angajamentelor de până acum făcute de reprezentanţii autorităţii administrative .

Proiectele şi propunerile candidatului DIMA VIOREL

pentru perioada 2020-2024:

Infrastructură

 • Majoritatea tulcenilor sunt de acord cu faptul că multe din străzile din municipiu se prezintă într-o stare de exploatare deplorabilă. De aceea voi fi pentru acoperirea / înlocuirea pietrei cubice de pe străzile mai mici cu asfalt sau reparaţia acestora, inclusiv a trotuarelor, şi aduse la  nivel calitativ superior de utilizare;
 • Am în vedere un proiect pentru crearea, în timp, a unui centru vechi, şi închiderea cel puţin a unei străzi care să fie destinată doar traficului pietonal, evident după ce va fi modernizată. Pe aceasta ar urma să funcţioneze doar terase şi alte locaţii de petrecere a timpului liber, aşa cum are Sibiul, Braşovul, Oradea..;
 • Voi avea în vedere un proiect pentru schimbarea actualei reţele de semaforizare a străzilor cu alta, cu semafoare inteligente;
 • Defluidizarea zonei centrale, cel puţin în sezonul estival;
 • Soluţii pentru crearea de noi locuri de parcare în municipiu, în condiţiile în care sunt multe terenuri nevalorificate;
 • Voi susţine toate acele proiecte de modernizare şi dezvoltare a Tulcei.

Urbanism

 • Nu voi fi de acord cu avizarea/aprobarea acelor proiecte care să strice imaginea urbanistică, şi aşa precară, a Tulcei. În prezent sunt multe în derulare;
 • Voi fi pentru reabilitarea cât mai grabnică a clădirilor vechi, monumente, de pe raza municipiului Tulcea şi adoptarea de proiecte de hotărâri în acest sens;
 • Tulcea trebuie să devină un oraş turistic, nu unul de tranziţie în Delta Dunării.

Social/Protecţia persoanelor aflate în dificultate

 • Voi iniţia un proiect pentru crearea unui centru de recuperare, reabilitare şi de tip respiro pentru persoanele aflate suferinţă de peste 18 ani, Tulcea fiind singurul municipiu din ţară care nu are un astfel de centru;
 • Voi iniţia un proiect pentru înfiinţarea unui centru de bătrâni cu finanţare locală;
 • Înfiinţarea a încă unei creşe de copii, cele existente fiind insuficiente.

Servicii

 • Foarte mulţi tulceni întreabă: de ce la Tulcea tariful la apa potabilă este destul de mare, în condiţiile în care apa Dunării trece pe la ferestrele noastre? Este un motiv de a reanaliza acest aspect;
 • De asemenea, mulţi întreabă de ce sunt obligaţi să plătească apa pluvială ( !? ), în condiţiile în care nu există o astfel de reţea la Tulcea, iar perioadele secetoase se manifestă luni de zile;
 • De foarte multe ori serviciile publice lasă de dorit, dar tarifele ( de habitat ) au crescut nejustificat. De aceea se impune revizuirea acestora;
 • Tulcenii vor gaze în toate zonele municipiului. De aceea, urgentarea extinderii reţelei de gaze trebuie să devină o prioritate pentru administraţia locală şi va fi o propunere personală în acest sens;
 • -Voi face demersuri pentru ca serviciile de transport călători să fie moderne, civilizate, cu rampe/platforme de urcare pentru persoanele cu dizabilităţi în toate mijloacele de transport călători;
 • -Voi propune creşterea plafonului de pensie pentru pensionari, astfel încât aceştia să beneficieze de gratuitate.

Ordinea şi siguranţa cetăţenilor

 • Voi face demersuri pentru luarea de măsuri care să ducă la creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor. Ordinea, liniştea publică şi siguranţa cetăţenilor trebuie să primeze. Poliţia Locală trebuie să patruleze, pe jos, pe străzile şi prin parcurile Tulcei;
 • Se impune suplimentarea în număr mare a camerelor de supraveghere video.

Locuri de joacă

 • Voi iniţia proiecte pentru cât mai multe locuri de joacă pentru copii şi de petrecere a timpului liber pentru tineri, adulţi şi seniori, în mai multe zone din oraş, nu doar în cele centrale.

Mediu

 • Voi supune atenţiei factorilor decidenţi proiecte pentru mai multe spaţii verzi, pentru o arhitectură peisagistică mult mai bogată şi mai variată decât ce vedeţi acum.
 • Parcurile Tulcei nu au un metru pătrat de gazon natural! De aceea voi iniţia demersuri pentru ca toate spaţiile verzi să fie acoperite cu gazon natural.

Administraţie

 • Voi face demersuri astfel încât toţi contribuabilii tulceni să ştie ce se întâmplă cu banii lor; transparenţă privind cheltuirea banilor publici;
 • Nu birocraţiei ! În administraţia locală este multă birocraţie. Drept pentru care voi face tot ce voi putea pentru înlăturarea acestui fenomen.

  Dumneavoastră decideţi pe 27 septembrie a.c. !

 

Material realizat de SC INFOTULCEA SRL TULCEA, Comandat de DIMA VIOREL, candidat independent pentru Consiliul local al Municipiului Tulcea, Cod AEP  24200541

Back to top button