Anunț de presă MARISA CAKE DESIGN S.R.L

Anunț de presă MARISA CAKE DESIGN S.R.L

                                 07.05.2020

Lansarea proiectului

„DEZVOLTAREA MARISA CAKE DESIGN SRL PRIN INVESTIȚII, ÎNTR-O UNITATE NOUĂ DE PRODUCȚIE ÎN DOMENIUL FABRICĂRII BETONULUI”

MARISA CAKE DESIGN S.R.L. este beneficiarul proiectului „DEZVOLTAREA MARISA CAKE DESIGN SRL PRIN INVESTIȚII, ÎNTR-O UNITATE NOUĂ DE PRODUCȚIE ÎN DOMENIUL FABRICĂRII BETONULUI”, cod MySMIS 125168, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă procesul de inovare al societății, prin introducerea unei noi activități, respectiv activitatea CAEN 2363 – fabricarea betonului, ca urmare a dotării companiei cu echipamente de specialitate. În urma dotărilor, compania va avea capacități avansate în vederea dezvoltării serviciilor, ceea ce va duce la creșterea competitivității sale.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. – dotarea patrimoniului societății cu tehnologie performantă prin achiziția utilajelor specifice activității de fabricare a betonului;
  2. – crearea a 5 noi locuri de muncă. Avănd în vedere că proiectul se implementează cu respectarea principiilor orizontale privind nediscriminarea, egalitatea de șanse și accesibilitatea, trei locuri de muncă vor aparține categoriilor defavorizate. Se au în vedere persoane aparținând minorităților etnice, dar și persoane în vârstă sau tineri până în 24 de ani. Totodată proiectul prevede și menținerea locurilor de muncă existente, cât și pe cele nou create prin proiect pe o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea implementării proiectului;
  3. – certificarea sistemelor de management în conformitate cu standardele ISO 9001 (sistem de management al calității), ISO 14001 (sistem de management al mediului) și OHSAS 18001 (sistem de management al sănătății și securității ocupaționale) și certificarea produsului beton conform standard SR 13510:2006.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 7.174.966,96 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.642.087,48 lei (60,41%), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 642.721,32 lei (10,66%) și valoarea contribuției beneficiarului este de 1.744.575,20 lei (28,93%).

Data începerii proiectului este 01.07.2018, iar data finalizării proiectului este 30.09.2020.

Date contact: Loc de implementare: Oraș Măcin, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 137 A, Jud. Tulcea, persoană de contact: reprezentant legal Viorica PÎRVU, telefon: 0744.392.666, email: betoanetulcea@yahoo.com.

Investim in viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

 

Back to top button