Anunţuri

Anunţ SC PICCOLO ANGELO SRL pentru punctul de lucru “FABRICA GRECI”

ANUNŢ

SC PICCOLO ANGELO SRL cu sediul în GRECI, str Valea cu Tei, nr 7, doreşte să reînoiască autorizaţie de mediu pentru punctul de lucru “FABRICA GRECI” din loc. Greci, str. Valea cu Tei, nr 7, unde se desfăşoară activităţile/activitatea de cofetărie, patiserie, panificaţie, cod CAEN 1071, în scopul PRODUCŢIEI, având ca principale faze ale procesului tehnologic următoarele:

modelare, malaxare, porţionare, coacere, ambalare, livrare, etc.

 

Măsurile de protecţie a factorilor de mediu:

Apă: decantoare, separatoare de grăsimi

Aer: ventilatoare

Sol: platformă asfaltată

Gestionarea deşeurilor: pubele şi containere selective

 

Observaţiile publicului formulate în scris/informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului se depun/pofi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea, mun. Tulcea, strada 14 Noiembrie, Tulcea. Telefon 0240.510.620 în timp de zece zile lucrătoare după data publicării prezentului anunţ.

Back to top button