Card european duplicat de sănătate contracost!

Tulcenii pot solicita, în mod legal, înlocuirea cardului european de asigurări sociale de sănătate, urmând să primească, contra cost, un card duplicat valabil până la expirarea cardului inițial, arată un ordin elaborat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și publicat zilele trecute în Monitorul Oficial.
Pentru eliberarea unui card duplicat, asiguratul trebuie să depună o cerere la Casa de Asigurări de Sănătate Tulcea, potrivit procedurii.
“Cheltuielile aferente producerii și distribuției cardului duplicat se suportă de către asigurat”, menționează noul ordin, iar emiterea cardului duplicat se face în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic național care gestionează aplicarea regulamentelor europene.
Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) oferă dreptul la asistență medicală devenită necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre ale UE, ale Spaţiului Economic European și în Elveția. Atenţie însă: cardul european nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează într-un stat membru al UE sau SEE sau în Elveția cu scopul obţinerii unui tratament medical planificat.
CEASS acoperă doar serviciile medicale obţinute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din ţara respectivă. Pentru anumite servicii, este posibil să fie necesară co-plata, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt decontate integral. Acest lucru depinde de sistemul de asigurări din ţara în care sunt acordate aceste servicii.
“Aducem la cunoștința asiguraților că potrivit Ordinului CNAS Nr. 1151/2019 din 12 decembrie 2019 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului european de asigurări sociale de sănătate duplicat către asigurat publicat în Monitorul Oficial nr. 39/21.01.2020, persoanele care solicită înlocuirea cardului european de asigurări sociale de sănătate, vor putea beneficia contra cost, de un card european duplicat a cărui perioadă de valabilitate nu va putea depăşi perioada de valabilitate a cardului iniţial. Suma ce se suportă de asigurat este de 8,33 lei care se achită atât la casieria instituției cât și prin instrumente bancare.
Contul în care se poate efectua plata este RO49TREZ 6415005XXX000127 CUI 3429350 CAS Tulcea” se precizează într-un comunicat al Casei de Asigurări de Sănătate, semnat de ec. Eugenia Vasile.
În sistemul de asigurări sociale de sănătate se eliberează cardul european duplicat la solicitarea persoanei asigurate, după cum urmează:
a) în cazul pierderii, furtului sau deteriorării cardului european emis iniţial;
b) în cazul modificării datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului european emis iniţial;
c) alte situaţii justificate.
Față de situația anterioară ( pentru situațiile de mai sus), când se eliberau CIP-uri ( certificate de înlocuire provizorii), începând cu data de 07 februarie 2020 se vor elibera carduri UE duplicat.
Reamintim:
• pentru eliberarea cardurilor naționale de sănătate duplicat, asigurații achită suma de 15,26 lei. (potrivit Ordinului CNAS nr.98/2015).
• pentru eliberarea cardurilor europene duplicat, asigurații achită suma de 8,33 lei (Ordinului CNAS nr. 1151/2019).

Back to top button