CONVOCATOR SC PESCARUSUL SA TULCEA

S.C. PESCARUSUL S.A. MUN.TULCEA
STR.Babadag, nr.140, BL.CORAL PLAZA, PARTER
Reg.Com.J36/6/1990
C.U.I. 2361222

CONVOCATOR

SC PESCARUSUL SA cu sediul in Tulcea, Jud. Tulcea, in temeiul Legii nr.31/1990 republicata, convoaca prin Presedintele consiliului de administratie Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe data de 19.05.2020, la ora 9,00, la sediul social al societatii situat in Municipiul Tulcea, str.Babadag, nr.140 , bloc” Coral Plaza” , parter cu urmatoarea ordine de zi:

1) Aprobarea Raportului de gestiune al administratorului privind situatia economico- financiara pe anul 2019;
2) Aprobarea Raportului comisiei de cenzori privind exercitiul
economico- financiar pe anul 2019;
3) Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe
anul 2019,
4) Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului financiar 2019 ;
5) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 ;
6) Aprobarea comisiei de cenzori ;
7) Diverse.

Daca la data convocata nu se intruneste cvorumul necesar, urmatoarea adunare va fi pe data de 20.05.2020, ora 09.00 cu aceeasi ordine de zi.

Presedintele Consiliului De Administratie,
Mihalcioiu Dana Adriana

 

Back to top button