fbpx
Anunţuri

Finalizarea activităților proiectului  „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării. nr. 6, bloc 3, Municipiul Tulcea“

- comunicat de presă

Comunicat de presă

Data: 08 Februarie 2023

Finalizarea activităților proiectului

„Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării. nr. 6, bloc 3, Municipiul Tulcea“

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea anunță finalizarea activităților proiectului „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării. nr. 6, bloc 3, Municipiul Tulcea“, cod SMIS 130526. Proiectul s-a derulat în baza contractului de finanțare nerambursabilă cu nr. 7010 din data de 27.07.2021, semnat între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea, în calitate de beneficiar, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul a fost finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 I.T.I. – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale.

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe din Strada Gării. nr. 6, bl. 3, Municipiul Tulcea.

Măsurile de intervenție efectuate asupra clădirii asigură îmbunătățirea eficienței energetice în special prin lucrări de îmbunătățire a izolației termice și hidroizolarea anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor, reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic – încălzire și apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuințe. În urma implementării proiectului s-a urmărit reducerea consumurilor de energie și a emisiilor de carbon.

Obiectivele specifice au fost următoarele:

reabilitarea termică a blocului nr. 3 situat în Municipiul Tulcea, strada Gării. nr. 6, incluzând 34 apartamente din care 33 cu destinație locuință;

scăderea anuală estimată a gazelor de seră (echivalent to CO2/an) cu 35.25 %;

scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an) cu 36.78 %;

scăderea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire din surse neregenerabile [kWh/m2/an] cu 35.24 %;

scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile [tep] cu 37.18 %.

Rezultate obținute în urma implementării proiectului:

Reducerea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an): Valoare la începutul implementării proiectului 296.74 kWh/m2/an, Valoare la finalul implementării proiectului 134.97 kWh/m2/an;

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie: Valoare la începutul implementării proiectului 0, Valoare la finalul implementării proiectului (de output) 34 apartamante de locuit;

Reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzire: Valoare la începutul implementării proiectului 229.85 kWh/m2/an, Valoare la finalul implementării proiectului 88.66 kWh/m2/an;

Reducerea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră: Valoare la începutul implementării proiectului 115.47echivalent tone de CO2, Valoare la finalul implementării proiectului (de output) 58.19 echivalent tone de CO2;

Reducerea consumului anual de energie primară: Valoare la începutul implementării proiectului 680434.63 kWh/an, Valoare la finalul implementării proiectului 318078.81 kWh/an.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.446.099,66 Lei, din care:

• Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 1.286.487,69 Lei, din care:

– 656.108,71 Lei, au reprezentat valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;

– 115.783,90 Lei, au reprezentat valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național;

– 514.595,08 Lei, au reprezentat valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului;

• Valoarea totală neeligibilă a proiectului este de 159.611,97 Lei cu TVA.

Perioada de implementare a proiectului este între 12.01.2018 și 30.06.2023.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
× CONTACTEAZĂ-NE