Anunţuri

Finalizarea proiectului „DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN CONSOLIDAREA ȘI EXTINDEREA ACTIVITĂȚII LA SC DEA LINE TRANS COM SRL”

- comunicat de presă

 

Comunicat de presă

 

          Data: 04.09.2020

Finalizarea proiectului „DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN CONSOLIDAREA ȘI EXTINDEREA ACTIVITĂȚII LA SC DEA LINE TRANS COM SRL”

 

DEA LINE TRANS COM S.R.L.,  în calitate de Beneficiar,  anunță finalizarea proiectului „DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN CONSOLIDAREA ȘI EXTINDEREA ACTIVITĂȚII LA SC DEA LINE TRANS COM SRL”, cod MySMIS 123732 finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 –“Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”,  Apelul de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Obiectivul general al proiectului a vizat consolidarea și extinderea activității în domeniul lucrărilor de construcții drumuri (CAEN 4211), prin achiziționarea de echipamente de construcții și active necorporale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Consolidarea activității existente prin dezvoltarea sectorului lucrărilor de construcții drumuri;
  • Crearea a minim patru noi locuri de muncă, din care cel puţin una din persoanele nou angajate să provină din rândul categoriilor defavorizate;
  • Extinderea teritorială a activității întreprinderii;
  • Certificarea în cadrul proiectului a produsului „sort piatră concasată 0-63 mm”, și respectiv certificarea sistemelor de management calitate-mediu conform standardelor ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru lucrările de construcții drumuri.

Rezultatele proiectului au constat în:

  • Realizarea și implementarea proiectului conform Ghidului Solicitantului și Contractului de finanțare;
  • Achiziționarea bunurilor și serviciilor conform Contractului de finanțare;
  • Asigurarea vizibilității proiectului conform măsurilor de informare și publicitate.

Valoarea totală a proiectului este de 7.534.919,85 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 4.505.460,40 lei, din care finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 3.829.641,34 lei și Bugetul Național 675.819,06 lei.

Impactul investiției la nivelul regiunii de implementare va consta în creșterea calității lucrărilor de construcții drumuri, cod CAEN 4211, precum și în crearea de noi locuri de muncă.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Dl. Aurel Dobrin- administrator, cu următoarele date de contact: telefon 0731347673, e-mail: dealinetrans@gmail.com

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to top button