Anunţuri

Finalizarea proiectului „DEZVOLTAREA DEMO-IDIL CONSTRUCT SRL PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI ECONOMICE-CAEN 4312-LUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI”

Anunț de presă

Anunț de presă

                                  30  APRILIE 2022

Finalizarea proiectului

„DEZVOLTAREA DEMO-IDIL CONSTRUCT SRL PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI ECONOMICE-CAEN 4312-LUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI”

DEMO-IDIL CONSTRUCT S.R.L. este beneficiarul proiectului „DEZVOLTAREA DEMO-IDIL CONSTRUCT SRL PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI ECONOMICE-CAEN 4312-LUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI”, cod MySMIS 123552, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI. Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice, şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului a constat în crearea unei noi unități de serviciu în Municipiul Tulcea, Strada Combustibilului, nr. 6, teren în suprafață de 200 mp din suprafața totală de 1466,078 mp teren identificat cu nr. cadastral 883/18 și spațiu birou în suprafafață de 10 mp din Dispecerat identificat cu nr. cadastral 883/22 (supraf.totală 57,690mp), Județ Tulcea (Punct de lucru) cu scopul creșterii competitivității și productivității cu implicații directe asupra cifrei de afaceri și a exportului de servicii.

În urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

  1. – dotarea companiei cu mijloace fixe prin achiziționarea de active corporale și necorporale la locul de implementare: autogreder, compactor mobil cu fălci, buldozer, excavator hibrid pe șenile, instalație mobilă solară, laptop asistiv, magazin virtual, certificarea sistemelor de management, certificarea serviciului;
  2. – crearea a 4 noi locuri de muncă – având în vedere că proiectul se implementează cu respectarea principiilor orizontale privind nediscriminarea, egalitatea de șanse și accesibilitatea, 3 locuri de muncă din cele 4 vor aparține categoriilor defavorizate. Se au în vedere persoane cu vârsta peste 50 de ani sau tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani și persoane aparținând minorităților;
  3. – unitate nouă de servicii în Municipiul Tulcea, Strada Combustibilului, nr. 6, teren în suprafață de 200 mp din suprafața totală de 1466,078 mp teren identificat cu nr.cadastral 883/18 si spațiu birou în supraf. de 10 mp din Dispecerat identificat cu nr. cadastral 883/22 (supraf.totală 57,690mp), Județ Tulcea (Punct de lucru).

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 8.290.882,32 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 4.651.232,20 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 3.953.547,37 lei.

Data începerii proiectului este 16.04.2018, iar data finalizării proiectului este 30.04.2022.

Impactul investiției la nivelul localității Tulcea/ regiunea Sud-Est il reprezinta crearea unei unitati noi de serviciu fiscalizata in judetul Tulcea prin care taxele si impozitele datorate pentru bunuri si salarii se varsa la bugetul local Tulcea.

Date contact: Municipiul Tulcea, Strada Combustibilului, Nr. 6, județul Tulcea, persoană de contact: reprezentant legal BĂIETRĂU ION, telefon: 0736 859 080, email: baietraui3@gmail.com.

Investim in viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to top button