Anunţuri

ANUNŢ DERULARE PROCEDURĂ COMPETITIVĂ: GLOBAL CAMPUS SRL

ANUNŢ DERULARE PROCEDURĂ COMPETITIVĂ

În conformitate cu Ordinul nr. 1284/ 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/ beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene

Denumire solicitant: GLOBAL CAMPUS SRL

Adresă: Sat Săcălaz, Comună Săcălaz, Nr. 705/A, Judeţ Timiş, cod poştal 307370, România

E-mail:  office@globalcampus.ro

Titlul proiectului de investiții: Achiziţie ambarcaţiune cu vele pentru transport turişti GLOBAL CAMPUS SRL

Program de finanţare: Programul Operaţional Pescuit şi Afaceri Maritime 2014 – 2020, Flag Delta Dunării – Măsura 1- Diversificarea activităţii de pescuit şi crearea de locuri de muncă în zona Flag Delta Dunării

Locaţia proiectului de investiţii şi livrare a produsului: Oraş Sulina, Judeţ Tulcea

Invita operatorii economici interesaţi să participe la PROCEDURA COMPETITIVĂ aplicabilă solicitanţilor/ beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizarea, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene Anexă la ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/ 2016.

Tipul contractului: furnizare produse

Obiectul contractului: Ambarcaţiune cu vele, Cod CPV 34522100-3 – Bărci cu vele

Curs INFOEURO valabil la data lansării apelului de proiecte, 1 Euro = 4,9463 Lei (conform decizie DGP AMPOPAM nr. 14/ 22.03.2022)

Valoarea estimată a achiziţie este de 1.681.742,00 lei fără TVA

Valoarea menţionată anterior este maximala. Preţul va rămâne ferm pe toată durata contractului

Este obligatoriu că valoarea ofertata să nu depăşească valoarea estimată a contractului de furnizare. Orice ofertă care depăşeşte această valoare este considerată neconforma, fiind respinsă automat.

Ofertele vor fi depuse/ transmise până la data de 31.08.2022 ora 13:00 la adresa: Sat Săcălaz, Comună Săcălaz, Nr. 705/A, Judeţ Timiş, cod poştal 307370, România

Durata contractului: 12 luni de la semnarea contractului şi până la furnizarea  produselor şi plata preţului, dar nu mai târziu de data de finalizare a proiectului (30.11.2023).

Toate formalităţile pe care trebuie să la îndeplinească operatorii economici interesaţi să participe la procedura de achiziţie se regăsesc în specificaţiile tehnice aferente procedurii. Astfel, pentru participarea la procedura, ofertanţii interesaţi au posibilitatea să solicite specificaţiile tehnice prin transmiterea unui e-mail la office@globalcampus.ro

Dată: 08.08.2022

Actualizare 30 septembrie 2022
In data de 28.09.2022 a fost semnat cu SISAIL DI LAURA LICITRA SAS contractul avand ca obiect furnizarea, respectiv livrare ambarcatiune cu vele pentru pretul de 1.681.742,00 lei fara TVA.

Back to top button