Anunţuri

Finalizarea proiectului „Dezvoltarea și extinderea capacității de producție a societății Livi Consultanță SRL printr-o nouă unitate productivă și achiziția de utilaje de specialitate”

Anunţ de presă

 

Anunț de presă

                               Octombrie 2020

 

Finalizarea proiectului „Dezvoltarea și extinderea capacității de producție a societății Livi Consultanță SRL printr-o nouă unitate productivă și achiziția de utilaje de specialitate”

 

LIVI CONSULTANȚĂ S.R.L. este beneficiarul proiectului „Dezvoltarea și extinderea capacității de producție a societății Livi Consultanță SRL printr-o nouă unitate productivă și achiziția de utilaje de specialitate”, cod MySMIS 121702, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea și devenirea în următorii zece ani a opțiunii numărul unu ca prestator de lucrări în domeniul pregătirii terenului.

În urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

  1. – dotarea patrimoniului societății prin achiziție de mijloace fixe constând în: excavator pe șenile cu ciocan hidraulic și pulverizator hidraulic, excavator pe șenile cu cuplă rapidă de schimbare atașamente, excavator pe șenile cu ciocan hidraulic, buldoexcavator cu dotări – cupă de excavare, cupă multifuncțională, furci stivuitor, ciocan hidraulic;
  2. – crearea a trei locuri de muncă constând în deservenți utilaje;
  3. – certificarea sistemelor de management în conformitate cu standardele ISO 9001 (sistem de management al calității), ISO 14001 (sistem de management al mediului), OHSAS 18001 (sistem de management al sanătații și securității ocupaționale) și shop online pentru vânzarea serviciilor și internaționalizarea afacerii LIVI CONSULTANȚĂ S.R.L.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.950.114,56 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 2.361.416,80 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 2.007.204,28 lei.

Durata perioadei de implementare a fost de 33 de luni, respectiv între 01.02.2018 și 30.10.2020.

Impactul investiției la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est este determinat de creșterea economică la nivelul bugetului de stat prin colectarea impozitelor și taxelor locale, urmare creării a 3 locuri de muncă precum și menținerea celor existente.

Date contact: Loc de implementare: Municipiul Tulcea, strada Taberei nr. 26 Jud. Tulcea, persoană de contact: Reprezentant legal Munteanu Liliana Elena, telefon: 0744.392.666, email: liviconsultanta@hotmail.com.

Investim in viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Back to top button