Anunţuri

Finalizarea proiectului „Dezvoltarea SSAB AG prin achiziție de mijloace corporale și necorporale pentru o nouă activitate economică”

- anunț de presă

Anunț de presă

               Data  2 Februarie 2021

Finalizarea proiectului „Dezvoltarea SSAB AG prin achiziție de mijloace corporale și necorporale pentru o nouă activitate economică”

SSAB-AG S.R.L. este beneficiarul proiectului „Dezvoltarea SSAB AG prin achiziție de mijloace corporale și necorporale pentru o nouă activitate economică”, cod SMIS 123099, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (succesor în drepturi şi obligaţii al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice), în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea competitivității societății SSAB AG SRL prin crearea unei noi unități de prestare de serviciu în municipiul Tulcea cu scopul creșterii dimensiunii cotei de piață astfel încât piața locală să devină regională națională și internațională.

În urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

  1. – dotarea companiei cu mijloace fixe prin achiziționarea: macara mobilă cu braț telescopic, generator mobil solar, sistem informatic tip desktop cu stand ergonomic monitor, tastatura și

mouse ergonomic, ecocontainere-pubele colectare selectivă deșeuri, magazin virtual;

  1. – crearea a trei noi locuri de muncă;
  2. – trei certificate noi pentru sisteme de management în conformitate cu standardele ISO 9001 (sistem de management al calitatii), ISO 14001 (sistem de management al mediului) și OHSAS 18001 (sistem de management al sănătății și securității ocupaționale), ISO 9001 recertificarea serviciului de montaj construcție pe structură metalică, participarea la târguri internaționale de profil –de construcții și un certificat pentru calitatea serviciilor conform standardului ISC /IEC 20.000.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 7.519.001,91 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de lei, 3.916.253,40 din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 3.328.815,39 lei.

Durata perioadei de implementare a fost de 34 de luni, respectiv între 30.04.2018 și 31.01.2021.

Impactul investiției la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est este determinat de creșterea economică la nivelul bugetului de stat prin colectarea impozitelor și taxelor locale, urmare creării a 3 noi locuri de muncă precum și menținerea celor existente.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0743.221.165, mail: ssab2018@hotmail.com, persoana de contact: Slic Mihai Iulian.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Back to top button