ÎNCHEIEREA PROIECTULUI „ÎNFIINŢARE SPĂLĂTORIE AUTO DE TIP SELF SERVICE”

Comunicat de presă

                 28 Ianuarie 2020

ÎNCHEIEREA PROIECTULUI

„ÎNFIINŢARE SPĂLĂTORIE AUTO DE TIP SELF SERVICE”

 

S.C. PUBLIC SAFE DRIVE S.R.L., cu sediul în Sat Robeşti, Comuna Pȋrscov, strada Principală, nr. 9, hala nr. 2, judeţul Buzău, a derulat, începând cu data de 17.12.2018, proiectul cu titlul „Ȋnfiinţare spălătorie auto de tip SELF SERVICE”, cod SMIS 119307, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1. A/ITI- „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Proiectul a fost implementat în Municipiul Tulcea, str. Taberei, nr. 30, judeţul Tulcea, şi a avut ca obiectiv general diversificarea activităţii societăţii comerciale PUBLIC SAFE DRIVE SRL, prin ȋnfiinţarea unei spălătorii auto SELF SERVICE şi creşterea competitivităţii societăţii pe plan local şi regional.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.127.801,70 lei din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională 760.291,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul naţional 134.169,00 lei, valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă valorii totale a proiectului 0,00 lei.

Rezultatele proiectului:

  • A fost ȋnfiinţată o spalatorie auto cu 5 posturi ȋn regim SELF SERVICE;
  • Au fost create un numar de 3 noi locuri de muncă în cadrul societăţii;

Proiectul are un impact direct asupra comunităţii locale, prin contribuţia pe care o are la dezvoltarea mediului de afaceri local, dar şi la crearea de noi locuri de muncă.

Pentru informaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa la telefon: 0740.954.826/0238.720.757, e-mail: publicdrive@yahoo.com, persoană de contact: Elena – Raluca BRATILA – Manager proiect.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Back to top button