Anunţuri

Lansarea proiectului „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ADIROM ACTIV CONSTRUCT SRL PRIN ACHIZIȚIA DE ACTIVE CORPORALE ȘI NECORPORALE ÎNTR-O UNITATE NOUĂ”

Anunț de presă

                               10 august 2020

Lansarea proiectului

„CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ADIROM ACTIV CONSTRUCT SRL PRIN ACHIZIȚIA DE ACTIVE CORPORALE ȘI NECORPORALE ÎNTR-O UNITATE NOUĂ”

ADIROM ACTIV CONSTRUCT S.R.L. este beneficiarul proiectului „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ADIROM ACTIV CONSTRUCT SRL PRIN ACHIZIȚIA DE ACTIVE CORPORALE ȘI NECORPORALE ÎNTR-O UNITATE NOUĂ”, cod MySMIS 125585, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea competitivității sale prin dezvoltarea de lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide cu scopul creșterii dimensiunii pieței adresate – piața locală să devină regională, piață națională sau internaționala) și prin inovarea facută prin achiziționarea de utilaje performante, de tehnologie nouă.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. – productivitatea companiei prin achiziția de active corporale și necorporale;
  2. – crearea a 4 noi locuri de muncă; având în vedere că proiectul se implementează cu respectarea principiilor orizontale privind nediscriminarea, egalitatea de șanse și accesibilitatea, trei locuri de muncă vor aparține categoriilor defavorizate (se au în vedere persoane cu vârsta peste 50 de ani, tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani și persoane aparținând minorităților);
  3. – recertificarea sistemelor de management în conformitate cu standardele ISO 9001 (sistem de management al calității), ISO 14001 (sistem de management al mediului) și OHSAS 18001 (sistem de management al sănătății și securității ocupaționale) și certificarea de serviciu ISO/IEC 20000-1: 2011 (certificare serviciu).

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 6.412.448,28 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.260.828,14 lei (60,51%), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 575.440,26 lei (10,68%) și valoarea contribuției beneficiarului este de 1.552.343,60 lei (28,81%).

Data începerii proiectului este 01.07.2018, iar data finalizării proiectului este 31.05.2022.

Date contact: Loc de implementare: Municipiul Tulcea, Strada Taberei nr. 26, jud.Tulcea, imobil 120 mp-platformă betonată, persoană de contact: reprezentant legal DUCULEȚ Mihai Bogdan, telefon: 0723.590.550, email: adiromtulcea@hotmail.com.

Investim in viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

 

Back to top button