Anunţuri

LANSAREA PROIECTULUI „Creşterea competitivităţii societăţii prin dezvoltarea activităţii”

- comunicat de presă

 

Comunicat de presă

                 08 Februarie 2021

LANSAREA PROIECTULUI „Creşterea competitivităţii societăţii prin dezvoltarea activităţii”

Societatea Comercială CIFA TOTAL CONSTRUCT S.R.L. este beneficiarul proiectului cu titlul „Creşterea competitivităţii societăţii prin dezvoltarea activităţii”, cod SMIS 125494, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1. – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, 2.2.ITI”.

Contractul de finanţare a fost semnat la data de 21.07.2020 cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 7.300.944,77 lei din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională 3.690.982,17 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul naţional 651.349,78 lei, valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă valorii totale a proiectului 1.171.559,27 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea competitivităţii pe piaţa lucrărilor de construcţii civile şi industriale, a societăţii CIFA TOTAL CONSTRUCT SRL Buzău.

Obiectivele specifice vizează:

  • achiziţia de echipamente specifice pentru activitatea de fabricare a betonului, în vederea operaţionalizării punctului de lucru din orasul Isaccea, judeţul Tulcea;
  • crearea unui număr de 5 noi locuri de muncă, ca urmare a implementării proiectului de investiţii propus;
  • certificarea sistemului de management al calităţii şi certificarea standardului de proces „fabricarea betonului”.

Perioada de implementare a proiectului este de 34 luni: 04.06.2018 – 31.03.2021.

Pentru informaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa la telefon: 0752110000, e-mail: cvz.construct@yahoo.com, persoană de contact: Marius – Ricardo LEPADATU – Manager proiect.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to top button