Anunţuri

Anunţ privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat sesiunea 2021

În data de 14 septembrie, anul curent, în baza Ordinului ME nr. 4597/2021, cu modificările și completările ulterioare, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea anunță organizarea concursului – sesiunea 2021, pentru ocuparea următoarelor categorii de funcții vacante de conducere:

  1. director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv din unitățile de învățământ special și centrele școlare pentru educație incluzivă;
  2. director și director adjunct din cluburile sportive școlare;
  3. director din cluburile copiilor;
  4. director și director adjunct din palateÎe copiilor și Palatul Național al Copiilor.

Pe site-ul ISJ, au fost publicate:

  • Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021, cu modificările și completările ulterioare, precum și Anexele 1-12;
  • Calendarul de concurs pentru sesiunea 2021, prevăzut in Anexa 8 a Metodologiei;
  • Lista celor 105 posturi vacante de directori și directori adjuncți, din unitățile de învățământ din municipiul si județul Tulcea;
  • Documentele necesare dosarului de înscriere, precizate în 8, alin. (1) și (2) din Metodologie;
  • Bibliografia de concurs, prevăzută în Anexa 12 la Ordinul nr. 4.597/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 848/06.09.2021;
  • Procedura nr. 204/10.09.2021 a Direcției Tehnologia Informației, din cadrul Ministerului Educației, cu privire la utilizarea platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

    Informațiile si documentele menționate mai sus pot fi accesate pe  site–ul Inspectoratului  Școlar Județean  Tulcea,  la secțiunea Management instituțional:

http://isjtulcea.ro/category/domeniul-management/management-institutional

Back to top button