Anunţuri

Lansarea proiectului „DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII G&G ATELIER CATERING S.R.L. ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI DE MOBILIER”

- anunţ de presă

Anunț de presă

2 APRILIE 2021

Lansarea proiectului „DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII G&G ATELIER CATERING S.R.L. ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI DE MOBILIER”

G&G ATELIER CATERING S.R.L. este beneficiarul proiectului „DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII G&G ATELIER CATERING S.R.L. ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI DE MOBILIER”, cod MySMIS 130763, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, 2.1.A. Microintreprinderi.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea societății prin diversificarea și introducerea unei activități noi, respectiv activitatea având cod CAEN 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. – dotarea patrimoniului societății cu tehnologie performantă prin achiziția de mijloace fixe și active necorporale: sistem supraveghere, mașină de debitat lemn multifuncțională, CNC laser, presă hidraulică, linie tehnologică vopsire, computer, laptop, mobilier (inclusiv scaun pentru persoanele cu dizabilități), instalație solară, panou fotovoltaic, instrument de comercializare on-line a serviciilor –magazin virtual.
  2. – crearea a cinci noi locuri de muncă. Având în vedere că proiectul se implementează cu respectarea principiilor orizontale privind nediscriminarea, egalitatea de șanse și accesibilitatea, două dintre cele cinci noi locuri de muncă vor aparține categoriilor defavorizate. Se au în vedere următoarele categorii defavorizate: persoane în vârstă, de peste 50 de ani. Totodată, proiectul prevede şi menţinerea locurilor de muncă existente, cât şi pe cele nou create prin proiect pe o perioadă de cel puţin 3 ani de la finalizarea implementării proiectului.
  3. – extinderea regională prin deschiderea unei noi unități productive în județul Buzău, unde va avea loc implementarea proiectului.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 1.399.675,62 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 799.814,64 lei (68%), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 141.143,76 lei (12%) și valoarea contribuției beneficiarului este de 235.239,60 lei (20%).

Data începerii proiectului este 01.07.2019, iar data finalizării proiectului este 31.08.2022.

Date contact: Loc de implementare: Mun Buzău, str. Căpitan Purcherea Laurențiu nr. 1A, Hala de producție și depozit, jud. Buzău, persoană de contact: reprezentant legal Adrian BALOTĂ telefon: 0753.560.662, email: ggatelierproductie@gmail.com.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

 

Back to top button