fbpx
Anunţuri

„Dezvoltarea Luc Invest în domeniul construcțiilor speciale și crearea unei noi unități de activitate” – anunţ de presă la finalizarea proiectului

 

Anunț de presă

                            22 FEBRUARIE 2022

la finalizarea proiectului

„Dezvoltarea Luc Invest în domeniul construcțiilor speciale și crearea unei noi unități de activitate”

LUC INVEST S.R.L. este beneficiarul proiectului „Dezvoltarea Luc Invest în domeniul construcțiilor speciale și crearea unei noi unități de activitate”, cod MySMIS 123560, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor-apel de proiecte POR/2018/2/2.2.A/ITI.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice, şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea LUC INVEST SRL prin crearea unei unități noi de servicii în domeniul lucrărilor speciale de construcții.

În urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

  1. – dotarea companiei cu mijloace fixe prin achiziționarea de active corporale și necorporale: sistem de schelă metalică, sistem de cofraj, macara pliabilă și sașiu, motostivuitor cu furci frontale de mare capacitate, motostivuitor cu furci frontale de mică capacitate, aparat de spălat de înaltă presiune, instalație mobilă solară, laptop asistiv, magazin virtual-shop online, trei certificate pentru sisteme de management, un certificat nou de serviciu, participarea la târguri internaționale de profil, anunțuri de presă pentru debutul și finalizarea proiectului, autocolante/placuțe pentru echipamentele/utilajele achiziționate, placă permanentă și panou temporar;
  2. – crearea a 3 noi locuri de muncă – 1 mecanic, un macaragiu și un reprezentant vânzări online și marketing. Din cele 3 noi locuri de muncă, 2 locuri sunt destinate persoanelor aparținând categoriilor defavorizate (tineri cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani sau persoane cu vârsta peste 50 de ani);
  3. – înființarea unei noi unități de serviciu în Oraș Măcin Str. 1 Decembrie, Nr 139 A, Jud. Tulcea, platformă 1000 mp și container birou unde se va desfășura activitatea economică autorizată – CAEN 4399 –alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 7.347.869,20 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 4.390.516,00 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 3.731.938,60 lei.

Data inceperii proiectului este 26.04.2018, iar data finalizării proiectului este 28.02.2022.

Date contact: Loc de implementare: Localitatea Măcin, Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 139 A, Jud. Tulcea,  persoană de contact: reprezentant legal Stanciu Lucian, telefon: 0745 410 817, email: lucinvest@yahoo.com

Back to top button