Anunţuri

Lansarea proiectului “Restaurare și punere în valoare a monumentului istoric Cetatea „Noviodunum”

comunicat de presă

COMUNICAT DE PRESĂ

Lansarea proiectului “Restaurare și punere în valoare a monumentului istoric Cetatea „Noviodunum”, cod LMI TL-I-s-A-05804

PRIMĂRIA ORAŞULUI ISACCEA, în calitate de  beneficiar, a semnat în data de 13.08.2020, cu INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI (INP), un contract de  finanțare nerambursabilă cu  obiectul „Restaurare și punere în  valoare a monumentului  istoric Cetatea „Noviodunum”, cod LMI TL-I-s-A-05804.

Activitățile se derulează  în  cadrul   subprogramului  Elaborare  a  documentațiilor tehnico –  economice  pentru   investiții asupra  monumentelor  istorice,  pentru  proiecte care  au ca scop protejarea și promovarea  monumentelor istorice.

Obiectivele  generale  ale  proiectului  sunt conservare  –  restaurare,  interpretare  și prezentare.  Astfel, primul  obiectiv  care  trebuie  atins  este  cel  al  conservării,  al  asigurării  transmiterii monumentului către generațiile  viitoare.  Cel  de-al  doilea obiectiv, interpretarea și prezentarea se  bazează pe primul,  căruia îi conferă viabilitate pe termen lung.

Valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea nerambursabilă:

  • Valoarea totală: 314.338,47 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă (valoarea contractului): 140.000,00 lei
  • Valoarea contribuției Beneficiarului: 174.338,47 lei

 

Descrierea investiției

Valoarea culturală excepțională  a  sitului, care a  condus  la  punerea  sa  sub  protecție  legală multiplă, corelată cu problemele severe de conservare, impune necesitatea intervențiilorde conservare, restaurare şi punere în valoare.

Principalele capitole ale obiectivului de investiții propus sunt:

  • Conservare şi restaurare;
  • Interpretare şi prezentare, reconfigurare, introducerea infrastructurii de vizitare şi expunere (construcții

și amenajări,  expoziții). La acestea se adaugă  cerintele  functionale  necesare  pentru  buna administrare a sitului arheologic;

  • Reabilitarea infrastructurii de administrare.

Vor  fi  abordate  toate  vestigiile  arheologice  descoperite  prin  cercetări  arheologice ( latura de nord a incintei  romano  –  bizantine, Turnul  Mare, Turnul  A,Turnul  de  Colț, construcțiile  adosate   laturii   nordice ( „Basilica I”,  edificii  cu   hypocaustum,  locuințe),  Basilica  2,  Complexul  funerar  cu  cripte,  Cuptorul  de material  tegular) şi  vestigiile prezente în  peisaj  prin  lucrări  peisagistice  de  restaurare a  peisajului  antic ( Valurile aşezării romane timpurii, Tabia  otomană,  șanțurile  din  Războaiele  Ruso – Turce,  Primul  Război Mondial). Suprafața  necercetată  a  sitului  arheologic  va fi  amenajată   pentru   vizitare  prin  introducerea infrastructurii specifice, dar şi prin lucrări de amenajare cu rol de subliniere a subsolului antic.

Construcțiile existente pe sit  (Corpurile  C1 – C4) vor  fi consolidate, reabilitate şi refuncționalizate în acord cu noul scenariu de punere în valoare a  sitului arheologic  (Muzeu de sit şi de  primire  a  vizitatorilor, spații pentru infrastructură arheologică, spații pentru administrare).

Data începerii proiectului: 13.08.2020

Data finalizării proiectului: 15.12.2020

 

Pentru informaţii suplimentare:

Ecaterina TURCU, tel.+40755760345; e-mail: fondurieuropeneisaccea@gmail.com

Back to top button