Educaţie

Peste 150 de elevi înscrişi la Centrul Judeţean de Excelenţă!

- "primul 11" din rândul profesorilor s-a stabilit deja: 6 de "Română", 5 de "Mate"

Încă de anul trecut, prin ordin, în fiecare judeţ al ţării a fost înfiinţat câte un Centru Judeţean de Excelenţă. Fiecare dintre acestea vor funcționa ca unități conexe ale Ministerului Educației și Cercetării, cu personalitate juridică, fiind coordonate metodologic de către inspectoratele școlare județene. La Tulcea, profesorul Constantin Coca a fost detaşat în interesul învăţământului să conducă acest centru în data de 7 decembrie 2020, iar două zile mai târziu, pe 9 decembrie 2020 obţinea pentru acesta personalitatea juridică inclusiv CIF-ul de la ANAF.

Regulamentul de organizare și funcționare a centrelor județene de excelență/Centrului Municipiului București de Excelență fusese aprobat, tot prin ordin de ministru, încă din septembrie 2020 cu scopul de a „elabora și aplica strategii și politici pentru selecția, pregătirea, susținerea, motivarea copiilor și a tinerilor capabili de performanțe”.

Potrivit acestui regulament, aceste centre de excelenţă organizează, coordonează metodologic, monitorizează și evaluează, după caz, la nivel județean/al municipiului București, un set de șapte activități și servicii educaționale:

1) elaborarea strategiilor de identificare și de selecție a copiilor și tinerilor capabili de performanțe în vederea constituirii unor grupe de performanță pe discipline, arii curriculare sau domenii științifice, artistice și tehnice, inclusiv pentru elevii care învață în limbile minorităților naționale;

2) inițierea acțiunilor de identificare și promovare a copiilor și tinerilor capabili de performanțe;

3) asigurarea, anual, a constituirii, funcționării și pregătirii grupelor de excelență;

4) elaborarea și asigurarea implementării unor programe de parteneriat cu diverse instituții din țară și străinătate, cu organizații neguvernamentale, cu comunitatea locală, în scopul îmbunătățirii condițiilor și resurselor necesare educării diferențiate a copiilor și tinerilor capabili de performanțe;

5) dezvoltarea programelor proprii de cercetare didactică și organizarea conferințelor care au ca temă activitățile specifice centrului de excelență;

6) organizarea, anual, a taberelor naționale de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de performanțe, pe discipline;

7) poate organiza activitatea de pregătire a loturilor olimpice județene/al municipiului București.

Selecţia profesorilor – finalizată! Testarea elevilor -urmează!

Selecția profesorilor pentru aceste centre ţine de şeful centrului şi de inspectorul şcolar general în timp ce selecţia copiilor și tinerilor capabili de performanțe se face prin realizarea și utilizarea următoarelor procedee și instrumente: profiluri psihocomportamentale, desemnări făcute de profesori și/sau de grupul de prieteni, studii de caz, chestionare, teste psihologice de aptitudini școlare, individuale și colective, teste de inteligență, teste de creativitate, teste de aptitudini speciale, analiza activității școlare, teste de evaluare a nivelului cognitiv la disciplina la care doresc să participe la pregătire, interviuri.

Împreună cu doamna inspector şcolar general am realizat o selecţie a celor 11 profesori cu care vom colabora la acest centru judeţean de excelenţă, respectiv 6 profesori de Limba Română şi 5 profesori de Matematică. Asta pentru că am căzut de acord să începem cu 6 grupe de Limba Română şi 5 grupe de Matematică, fiecărei grupe fiindu-i repartizat câte un profesor. În ceea ce priveşte selecţia elevilor, de gimnaziu şi de liceu, am primit în această primă fază circa 150 de dosare, fiecare cu cerere din partea unuia dintre părinţi, adeverinţa şcolii şi, foarte important, recomandarea profesorului de la clasă, însă o testare va fi cea care va stabili cine va rămâne şi cine nu la aceste grupe de excelenţă. Ne dorim ca această testare să o facem înainte de prima zi de şcoală din semestrul II astfel încât activitatea la grupe să înceapă după 8 februarie 2021„, a declarat consilierul judeţean prof. Constantin Coca, şeful Centrului Judeţean de Excelenţă Tulcea.

Potrivit ordinului, pregătirea copiilor și tinerilor capabili de performanțe se organizează în grupe de excelență, pe ani de studiu și pe discipline. Programele de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de performanțe sunt publice.

Activitatea de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de performanțe se poate desfășura și în filiale ale centrului de excelență care au dotarea adecvată. Într-o filială se pot desfășura activități la una sau mai multe discipline. De asemenea, activitatea de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de performanțe se poate desfășura și on-line. Numărul orelor/săptămână se împarte, după caz, între teorie și practică.

Ne-am fi dorit să avem grupe pentru fiecare disciplină şcolară pentru care sunt organizate la nivel naţional olimpiade şcolare. Probabil că până la sfârşitul anului şcolar vom mai reuşi să suplimentăm cele două discipline (Limba română şi Matematica – n.n.) şi cu altele, în funcţie de disponibilitatea profesorilor şi cererile din partea elevior. Vom analiza, împreună cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar, şi mulţumesc cu acest prilej pentru sprijin doamnei inspector general Viorica Pavel, acele disciplinele şcolare la care avem şanse mari să obţinem medalii la olimpiadele şcolare astfel încât aceste discipline să fie acelea pentru care să înfiinţăm noi grupe”, a mai declarat prof. Constantin Coca.

Back to top button